Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Hør lyden i din nye bygningPh.d.-studerende Finnur Pinds digitale modeller har bl.a. været afprøvet på UC Lindner College of Business på University of Cincinnati. Illustration: Henning Larsen Architects

Hør lyden i din nye bygning

Ung forsker fra DTU leverer data, modeller og simulationer, der skal bruges i et Virtual Reality værktøj, så man kan opleve akustikken inden bygningen er opført. Henning Larsen Architects afprøver allerede det digitale værktøj

Del artiklen på

Traditionelt har arkitekternes første skitser til et byggeri haft størst fokus på at skabe en smuk og funktionel bygning, der passer til stedet og omgivelserne. Senere i processen blev andre eksperter inddraget i byggeriet, så det rette lysindfald og akustiske miljø blev tilgodeset.

- Når arkitekterne derimod fra starten har den rette viden om eksempelvis lysets og akustikkens betydning for et velfungerende undervisningslokale eller kontorlandskab, kan de skabe både bedre og billigere nybyggerier. Det bliver ikke længere nødvendigt efterfølgende at investere store summer i f.eks. lyddæmpende paneler til vægge og loft, fordi arkitekten med sit materialevalg og rumindretning allerede har taget højde for at skabe en god akustisk komfort, fortæller Jakob Strømann-Andersen, der er partner og leder af Henning Larsen Architects’ afdeling for bæredygtighed.

Henning Larsen har længe arbejdet med en holistisk tilgang til design af bygninger og inddraget videnskabelige data til at understøtte dette. Det er sket gennem et tæt samarbejde med universiteter om erhvervs ph.d.-studerende.

- Vi har i øjeblikket 4 ph.d.-studerende, der giver os videnskabelig indsigt i så forskellige områder som akustik, lys, facadematerialer og udnyttelse af rummet set med en antropologs øjne, siger Jakob Strømann-Andersen.

Han var selv den første ph.d. studerende på tegnestuen som bidrog med ny indsigt i energirigtigt design, der i dag er en selvfølge i alle tegnestuens projekter.

Væsentlig for indlæring og produktivitet
En af de fire nuværende erhvervs ph.d.-studerende er Finnur Pind fra DTU Elektro, som forventer at kunne levere to konkrete værktøjer til Henning Larsen Architects, når han er færdig.

- Min viden om akustik skal for det første integreres i det digitale værktøj, som arkitekter anvender til deres indledende ideer og skitser. Ved hjælp af mine modeller vil værktøjet give arkitekten svar på, hvordan det akustiske miljø vil være i de skitser, de arbejder med. De eksisterende akustik-værktøjer er meget detaljerede og udviklet til de sidste faser af et projekt. Mit værktøj er derimod tænkt til at blive brugt i de tidlige faser, hvor de overordnede beslutninger omkring udformning af byggeriet bliver taget, fortæller Finnur Pind.

Flere undersøgelser påviser, at akustik og lyd har stor betydning for vores indlæring og arbejdspræstation både i undervisningslokaler og på job. Og tingene er ikke bare sort-hvide. F.eks. øges produktiviteten i et storrums kontor ikke ved bare at dæmpe samtlige lyde, derimod bliver de fleste stimuleret ved svagt at kunne høre, at andre arbejder omkring dem.

Derfor vil det nye værktøj heller ikke fuldstændigt kunne erstatte inddragelse af en akustisk ekspert undervejs i processen.

- Når jeg er færdig med at beregne modeller og algoritmer til brug for arkitekternes indledende arbejde, skal begge dele også anvendes i et Virtual Reality værktøj. På den måde gør vi det muligt for kunderne at høre forskel på et rum, afhængig af hvilke materialer og indretning, der bliver anvendt. Vi har allerede forsøgt det i lille skala i forbindelse med et projekt for University of Cincinnati, hvor arkitekterne indrettede tre undervisningslokaler på forskellig måde, og hvor kunden efterfølgende kunne høre, hvor stor forskel det gav for akustikken og oplevelsen af rummet, siger Finnur Pind.

Mere videnskab ind i bygningerne
Den evidensbaserede tilgang skal både sikre en bedre dialog med kunderne, men også bidrage til at fastholde den arkitektfaglige vinkel i bygningerne, understreger Jakob Strømann-Andersen.

- Der er mange eksperter ind over et byggeri. Hvis vi som arkitekter vil sikre, at den røde tråd bliver bevaret på alle områder, så er vi også nødt til at have den nødvendige videnskabeligt baserede viden til eksempelvis at kunne sikre den rette lyd. I vores tilgang til bæredygtigt byggeri har vi stort fokus på at reducere ressourceforbruget. Det betyder, at vi arbejder med helt andre materialer end tidligere, hvor man typisk pakkede alt ind i gipsplader - og derfor har vi brug for viden om, hvordan vi kan skabe en god akustik under de nye betingelser.

Finnur Pind færdiggør sit ph.d. projekt i løbet af de næste to år, hvorefter det kan inddrages fuldt ud i Henning Larsens arbejde.

-los


Læs mere om Indeklima

16/5 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugTrinlydsdæmpningUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder