scroll
I jagten på øget arbejdsudbud bør politikerne se mod usunde bygninger- Det er mig en gåde, at der er så lidt interesse for at rette op på det dårlige indeklima, siger Synergis bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen.

I jagten på øget arbejdsudbud bør politikerne se mod usunde bygninger

- Et forbedret indeklima i bygninger er en overset og uudnyttet kilde til både øget velfærd, arbejdskraft og produktivitet, mener Synergis formand, Bendt Bendtsen. Sundere bygninger kan generere 4300 årsværk, viser en ny undersøgelse

Overenskomstforhandlingerne er i gang, og særligt debatten om store bededags status som helligdag raser. Regeringen vil inddrage fridagen med henblik på at frigive, hvad der ifølge Finansministeriet svarer til 8500 personers arbejdskraft. Til sammenligning kan et forbedret indeklima i bygninger levere et øget arbejdsudbud på 4300 personer om året. Det viser en ny undersøgelse fra EA Energianalyse foretaget for Synergi.

Synergis bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen, vil ikke forholde sig til regeringens forslag, men ser et stort, uudforsket potentiale i at investere i et bedre indeklima.

- Der er mange måder at øge arbejdsudbuddet på, men en af de absolut mest omkostningseffektive er ved at forbedre produktiviteten og mindske sygefraværet gennem sundere bygninger. Der er efterhånden masser af evidens for udfordringerne med dårligt indeklima, der også har store negative konsekvenser for eksempelvis indlæring i skolen og udbredelsen af luftvejssygdomme. I et land med så meget fokus på velfærd er det mig en gåde, at der er så lidt interesse for at rette op på det dårlige indeklima, der er veldokumenteret og både gør os fattigere og mere syge, siger Bendt Bendtsen.

Helt konkret når EA Energianalyse frem til, at potentialet ved at styrke indeklimaet beløber sig til henholdsvis 2300 årsværk gennem forbedringer i boliger og 2000 i handels- og serviceerhvervene. Det reducerede sygefravær fra førstnævnte giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. om året, mens den forbedrede produktivitet i kølvandet på sidstnævnte estimeres til 0,9 mia. kr.

Belaster samfundsøkonomien
Særligt i en tid med historisk stor mangel på arbejdskraft er det vigtigt at afsøge alle muligheder for at skaffe flere hænder, mener Synergi. Aldrig har der været så mange ledige stillinger i den private sektor som i andet kvartal af 2022. Knap 70.000 ubesatte job var der i den periode i den private sektor. Tallet faldt til 67.000 i tredje kvartal (nyeste data), men ligger stadig markant over de ca. 25.000 i 2020.

- Det er skidt for samfundsøkonomien, når virksomhederne ikke har adgang til den arbejdskraft, de behøver. Endnu værre bliver det, når manglen på hænder rammer producenter af teknologi, der er helt afgørende for den grønne omstilling. Jeg ved, det er en udfordring, som regeringen heldigvis er opmærksom på. Dette forslag er endnu en mulighed for at øge arbejdsudbuddet. Der er meget at hente ved eksempelvis at prioritere renovering af kommunale bygninger som skoler og administrationsbygninger. Desværre har kun en tredjedel af kommunerne mål for at forbedre indeklimaet i deres bygninger. Det kunne være et oplagt sted at starte, siger Bendt Bendtsen.

Indeklimaets kvalitet vurderes bl.a. på baggrund af luftkvalitet og temperaturniveau. Dårligt indeklima kan forbedres ved f.eks. at renovere, udskifte vinduer o.lign.

EA Energianalyse har ikke regnet på, hvad det vil koste at opnå indeklima-gevinsterne. Konsulenthuset Transition har dog for Synergi tidligere beregnet forholdet mellem udgifter til indeklima-forbedringer og gevinster i eksempelvis folkeskoler. Her var konklusionen, at den samfundsøkonomiske indtægt over en 30-årig periode vil være ca. fire gange højere end investeringen.

-dc

20/1 2023