Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Skimmelsvamp sættes på skoleskemaet

Skimmelsvamp sættes på skoleskemaet

Over de næste to år udvikler Dansk Miljøanalyse, Cphbusiness og Niras et nyt kursus i prøvetagning, analyse og fortolkning af skimmelsvamp

Del artiklen på

- Der er et stort behov for uddannelse af specialister til behandling af skimmelsvamp, konstaterer markedschef Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse.

På baggrund af stor efterspørgsel vil Dansk Miljøanalyse i et samarbejde med Cphbusiness og Niras over de næste to år til uddannelsen til miljøteknolog udvikler et nyt kursus i prøvetagning, analyse og fortolkning af skimmelsvamp.

Maria Baunbæk, programleder ved Cphbusiness, supplerer:

- Gennem samarbejde med specialistvirksomheder opnår vi den nødvendige dybgående viden om virksomhedernes aktuelle og fremtidige krav til vores færdige kandidater, og vi ser samarbejdet som krumtap i vores udvikling af erhvervsrettede uddannelser, der på samme tid imødekommer markedets behov og giver vores studerende de bedste kort på hånden i konkurrencen om jobbene.

Hun tilføjer, at de to virksomheder gennem deres deltagelse som repræsentanter i uddannelsesudvalget på miljøteknologuddannelsen bringer markedets og branchens uundværlige input med helt ind i uddannelsens maskinrum:

- Det er således virksomhederne, der har påpeget behovet for at sætte skimmelsvamp på skemaet for kommende miljøteknologer, og efterfølgende har vores egne analyser vist, at et dybt kendskab til skimmelsvamp og deraf afledte problematikker vil give vores studerende et solidt afsæt på jobmarkedet.

Mangel på arbejdskraft
Ifølge Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse er der derfor et stort, accelererende behov for uddannelse af specialister for øget kendskab til årsager og konsekvenser af skimmelsvamp. For såvel nybyg som renovering af den eksisterende boligmasse gælder en tendens til, at man gør bygningerne så tætte, at man uden korrekt rådgivning får problemer med indeklima og skimmelsvamp, påpeger han:

- I det lys er der ikke tvivl om, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, der har de nødvendige kompetencer til at varetage håndtering af skimmelsvamp gennem hele kæden fra prøvetagning over analyse til fortolkning af problemstillinger med relation til skimmelsvamp.

Hos Niras er man godt tilfredse med, at Cphbusiness følger virksomhedens anbefalinger og sætter skimmelsvamp på agendaen:

- Ligeledes glæder vi os til at være med i udviklingen af et professionelt undervisningsforløb, der både vil foregå i undervisningslokalet, i laboratoriet og ude i bygninger, siger projektleder Ole Frederiksen fra Niras.

Et samfundsansvar
Martin Nerum Olsen ser i øvrigt samarbejdet mellem Dansk Miljøanalyse og Cphbusiness som en naturlig forlængelse af firmaets formulerede mål om i relation til indeklima og skimmelsvamp at tage ansvar for at sprede og implementere den nyeste viden.

Han karakteriserer uddannelse af næste generation som del af virksomhedens samfundsansvar og pointerer, at praktikophold udgør en væsentlig del af virksomhedens dna, ligesom uddannelse indgår centralt i strategien for virksomhedens udvikling:

- Målet er gennem uddannelse af næste generation både at bibringe vores praktikanter de nødvendige kompetencer til at sikre et generelt kompetenceløft i branchen som helhed og at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag for vores egen virksomhed, hvor vi i øvrigt ofte tilbyder vores praktikanter fast ansættelse i forlængelse af praktiktiden, siger han.
 
-kj

Læs mere om Indeklima

8/6 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLuftrenserLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder