Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Skolernes indeklima er under al kritik

Skolernes indeklima er under al kritik

Enhedslisten stiller krav om, at der gøres en indsats for bedre indeklima i de danske klasseværelser

Del artiklen på

Det står skidt til med indeklimaet i folkeskolen. Det viser en undersøgelse fra Center For Indeklima og Energi ved DTU.

Undersøgelsen viser, at den anbefalede grænse for CO2 koncentration løbende bliver overskredet i 9 ud af 10 klasseværelser, og at eleverne bliver undervist i lokaler med for højt CO2 indhold i næsten halvdelen af den samlede undervisningstid.

At konsekvenserne for undervisningsmiljøet er alvorlige, giver sig ifølge Enhedslistens undervisningsordfører Jakob Sølvhøj også udslag i den seneste nationale trivselsmåling for 2016, der viser, at færre end hver tredje elev i de store klasser er tilfredse med luften i klasseværelserne.

Lær af Norge og Sverige
Jakob Sølvhøj vil have regeringen og kommunerne til at iværksætte en gennemgribende indsats for at rette op på forholdene:

- Kommunerne skal forpligtes til at opstille konkrete handlingsplaner, der hurtigst muligt sikrer en nedbringelse af CO2 indholdet i klasselokalerne, og regeringen skal ophæve eller lempe kommunernes anlægsloft, så de ikke bliver ramt af økonomiske sanktioner, når de bruger penge på forbedring af ventilationsforholdene og etablerer større undervisningslokaler, siger Jakob Sølvhøj.

Han mener, at problemerne med den for høje CO2 koncentration i klasseværelserne er blevet forstærket af, at eleverne med folkeskolereformens lange skoledage skal opholde sig længere tid i skolen.

Sammenlignelige undersøgelser viser, at indeklimaet i de svenske og norske skoler i kraft af bedre ventilationsforhold er langt bedre end i de danske skoler.

DanB

Læs mere om Indeklima

2/8 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLuftrenserLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder