Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Uvildig rapport blåstempler metode til at udtørre kældreBygherrerådgiver Henrik Christiansen valgte elektroosmose, da han stod med en seks meter dyb kælder, der ikke kunne omfangsdrænes.

Uvildig rapport blåstempler metode til at udtørre kældre

Med den europæiske Önorm samt en blåstempling fra Arkitekt- og Ingeniørgruppen sigter virksomheden Drytech nu mod byggeriets rådgivere og bygherrer

Del artiklen på

Når Drytech installerer en elektrisk boks med en række svagt strømførende ledninger i kældervæggen, ledes fugten væk fra murværket og ud i jorden. Metoden kaldes elektroosmose og har i de seneste 20 år vundet stor udbredelse i bl.a. Tyskland, da installationen er billigere og mindre indgribende end et traditionelt omfangsdræn.

Trods stor succes på det private marked, har metoden været mødt med en vis skepsis i den danske ejendoms- og byggebranche. For at imødekomme branchens ønske om en uvildig dansk vurdering af metoden valgte direktør Niels Erik Olsen derfor for et år siden at tage kontakt til det anerkendte rådgivende ingeniørselskab Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI):

- I Drytech har vi de seneste fem år hjulpet mange hundrede privatkunder, og vores egne kvalitetstests har løbende dokumenteret, hvordan elektroosmose-metoden reducerer opstigende grundfugt i kældre. Når vi derudover har valgt at lade AI teste et vilkårligt udvalg af vores installationer igennem et helt år, er det for at bidrage til øget dokumentation og gennemsigtighed i branchen, lyder det fra Niels Erik Olsen.

Enstemmigt positive rapporter
Rapporterne fra AI er netop færdiggjort, og de konkluderer enstemmigt, at Drytechs system er en sikker og effektiv metode til at reducere fugten i kældre. I løbet af det første år efter installationen er fugten i gennemsnit reduceret med over 55 %, og alle undersøgte kældre er nu så tørre, at de kan behandles med diffusionsåben maling eller puds og bruges som opbevarings- eller opholdsrum uden risiko for fugtgener.

Og det glæder Niels Erik Olsen, at branchen nu har fået den faktabaserede og uvildige test, der er blevet efterlyst:

- Det er naturligt at branchen har en vis skepsis overfor nye materialer og metoder, da man som rådgiver og bygherre skal stå på mål for sine valg og samarbejdspartnere. Med den europæiske Önorm i den ene hånd og rapporterne fra AI i den anden, synes jeg, at vi har givet de professionelle ejendomsaktører det bedst mulige grundlag for et fremtidigt samarbejde med Drytech.

Et simpelt indgreb
Én af dem der allerede har valgt at indlede et samarbejde med Drytech er bygherrerådgiver Henrik Christiansen. Han kontaktede virksomheden da han stod overfor at omdanne en meget fugtig kælder i en gammel erhvervsejendom til kantine- og mødefaciliteter:

- Kælderen i bygningen var over seks meter dyb, og var dermed alt for dyb til omfangsdræn. En arkitektkollega, der havde brugt Drytechs metode med succes på Farum Kaserne, anbefalede mig Drytech. Desuden fik jeg også positive referencer fra en række ejer- og andelsforeninger, siger Henrik Christiansen og forsætter:

- Som bygherre er det vigtigt for mig, at Drytechs indgreb i forbindelse med installationen var meget simpelt. Alt kunne fuges væk bagefter, og sammen med en meget effektiv fugtreduktion har det betydet, at vi allerede har kunnet tage lokalerne i brug kort efter installationen.

Mere for pengene
Netop den simple installation af Drytechs system står i stærk kontrast til omfangsdrænet, der er et både stort og tidskrævende indgreb. Da løsningen samtidig er et markant billigere alternativ, forventer Drytech, at interessen øges i branchen fremover:

- Som rådgiver eller bygherre for eksempelvis en ejer- eller andelsforening er du ofte underlagt et fast rådighedsbeløb, og her kan Drytechs løsninger virkelig gøre en forskel. De penge man sparer med vores løsning kan nemlig investeres i andre projekter eller helhedsløsninger, der giver kunderne oplevelsen af, at de får meget mere for pengene, pointerer Drytechs chefkonsulent i Sydjylland, Jonna Thissenius.

-los

Om elektroosmose
Elektroosmose behandler opstigende grundfugt. Drytechs installation består af en strømførende ledning, elektroder og en lille boks. Ved monteringen skjules ledning og elektroder i væggene, og boksen monteres på kældervæggen.

Når systemet er aktiveret, sendes svage impulser af jævnstrøm ind i murværket, så vandet i væggene bliver positivt ladet. Samtidigt bliver en række negativt ladede spyd gravet ned i jorden omkring huset, og spyddene tiltrækker det positivt ladede vand.

På den måde bliver fugten ledt væk fra murværket og ud i jorden, mens systemet også forhindrer ny opstigning af fugt i ejendommen.

Drytech kan til efteråret fejre installation nummer 1000.

Læs mere om Indeklima

29/6 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLuftrenserLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder