Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Velfungerende dampspærreløsninger er også producentens ansvarJens Eg fra DAFA talte om netop producentansvaret til Bygningsfysikdagen, der blev afholdt i samarbejde på Aalborg Universitet København.

Velfungerende dampspærreløsninger er også producentens ansvar

Producenter og leverandører af byggematerialer har en stor del af ansvaret for, at dampspærreløsningerne til byggeriet bliver optimale

Del artiklen på

Helhedsbetragtningen handler selvfølgelig om at udvikle og skabe byggerier, der har et minimalt energiforbrug uden fugtproblemer og med et behageligt og velfungerende indeklima for de, som bor og opholder sig i byggeriet.

I den helhedsbetragtning indgår også byggeriets øvrige parter: Forhandlere, projekterende og udførende. De, som skal bygge husene.

Den tankegang har været gennemgribende for alle DAFA’s tiltag og udviklingsområder gennem de sidste 10 år. Her lægger man stor vægt på at udvikle produkter og løsninger, som sørger for, at arkitekten har en sikker og let adgang til at projektere sit byggeri med DAFA’s løsninger. Og dernæst at håndværkeren er klædt på til at udføre dampspærreløsningen korrekt – på en både nem og effektiv måde.

Teori og praktik mødes
Overordnet har DAFA en tilgang, der både omfatter teori og praktik. Det betyder i praksis, at mange af DAFA’s anbefalede dampspærreløsninger fortsat overgår kravene i Bygningsreglementet.

- Vi oplever dagligt at få henvendelser fra byggeriets parter om forskellige tekniske udfordringer vedrørende udførelse eller placering af dampspærren, siger director for building materials hos DAFA, Jens Eg.

Han fortsætter:

- Det skyldes bl.a., at vi har haft fokus på to områder; på den ene side selve dampspærresystemet DAFA AirStop System. Det er som bekendt et komplet system, der består af en række kvalitetsfolier og et bredt tilbehørsprogram med bl.a. tapes, rør- og kabelkraver, folieklæb og lysningsfolie.

- Og på den anden side den viden og kompetence, som knytter sig til at anvende det. DAFA har de seneste 5-6 år afholdt mere end 1000 kundeseminarer, primært i Danmark. Vi har prioriteret et særdeles aktivt niveau med uddannelser i form af mindre seminarer hos både forhandlere, på selve byggepladsen og på værkstedet, forklarer Jens Eg.

Eget klimakammer
Derudover sikrer DAFA’s eget kvalitetsstyringssystem certificeret efter 9001, at alle produkter altid lever op til de beskrevne standarder.

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling har DAFA investeret i eget klimakammer. Det nye testcenter gør DAFA i stand til at gennemføre ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan man simulere de forskellige årstider, herunder også tilpasse klimapåvirkningerne i relation til hvilket land, der er tale om.

- DAFA står på mål for at levere produkter, der skaber sikkerhed og tryghed hos vores professionelle samarbejdspartnere: Forhandlere, udførende og projekterende og i sidste ende bygherrerne, som skal anvende byggeriet. Det beror bl.a. på vores garantier på op til 30 år. Vel at mærke en funktionsgaranti, der er ensbetydende med, at DAFA påtager sig omkostninger ved levering, udtagning og montering af produkterne samt de derved nødvendige ekstraomkostninger ved eventuel skade i garantiperioden, forklarer Jens Eg, som understreger, at DAFA fortsat og i fremtiden ønsker at udvikle og skabe nye og endnu bedre produkter til dampspærrer.

DAFA’s garantier er en naturlig forlængelse af omfattende tests og dokumentationsmaterialer, der er udført i samarbejde med Teknologisk Institut i Danmark og med SINTEF på det norske marked. I begge tilfælde er der gennemført en multiældningstest, som omfatter alle produkterne i DAFA AirStop System.

Det vil sige, at produkterne er blevet udsat for UV- og fugtpåvirkninger og kraftige temperaturudsving. Resultaterne har på alle områder været særdeles positive, og det er baggrunden for, at DAFA siden 2010 har tilbudt særlige garantier på op til 30 år.

Bredt program af folier
DAFA AirStop System omfatter en række folier med forskellige egenskaber og ydeevner, der relaterer sig til de opgaver og funktioner, som de indgår i. Foliesortimentet spænder bredt men altid med fokus på kvalitet og holdbarhed og er inddelt i tre hovedgrupper: dampspærre, fugtadaptiv dampspærre og dampbremse.

Når det er det er sagt, så er DAFA selvfølgelig en del af en konkurrencebetonet verden. Derfor valgte virksomheden at tilbyde en regenereret dampspærrefolie til sine kunder. En diffusionstæt folie, der på alle områder lever op til gældende krav og kvaliteter, og som er anvendelig til de både loft- og vægløsninger.

-losLæs mere om Indeklima

17/5 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLuftrenserLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder