LCA
LCA
scroll
Byggeskadefonden: Puds på isolering er risikabelt Revner i den pudsede facade er udbedret. Resultatet er et ’arret’ udseende, da reparationer i facadepudsen er svære at udføre, så de ikke kan ses. Bygningen er under 10 år gammel.

Byggeskadefonden: Puds på isolering er risikabelt

Mange byggerier får problemer, når de har udvendig isolering med puds som overflade. Cirka halvdelen af de byggerier, Byggeskadefonden har efterset, har afskalninger, revner eller huller i pudslaget

Byggeskadefonden har de seneste 10 år udført eftersyn af 275 almene nybyggerier og renoveringer med puds på isolering. Fondens gennemgang af disse eftersyn viser, at der i cirka halvdelen af byggerierne er revner, afskalninger eller huller i pudslaget ved 1-års eller 5-årseftersynet. Der er tale om både større eller mindre skader.

Udover revner, afskalninger eller huller finder Byggeskadefonden også andre typer svigt og skader i facaderne med puds på isolering. Kun i 24 % af byggerierne er der ikke registeret svigt eller skader i facadeløsningen ved eftersyn.

Puds på isolering er fagsprog for en udvendig facadeisolering med pudset overflade, der er udbredt i dansk byggeri både som prisbillig facadeløsning på nybyggeri og som udvendig efterisolering ved bygningsrenovering.

- Byggeskadefonden har på grund af de eftersyn, fonden udfører af almene byggerier, mulighed for at råbe vagt i gevær, når vi ser løsninger, der volder vanskeligheder. Det er vores vurdering, at puds på isolering kan volde problemer i alle typer byggerier uanset ejerform, siger Morten Søegaard-Larsen, der er driftsdirektør i Byggeskadefonden.

Svigt og skader i både nybyggeri og renoveringer
Byggeskadefondens gennemgang har vist, at hyppigheden af svigt eller skader ved puds på isolering er den samme ved nybyggeri og renovering.

- Problemerne knytter sig ikke til nogle specifikke typer byggeprojekter, og vi må konstatere, at puds på isolering generelt volder vanskeligheder. Derfor anser vi det for at være en løsning, der ofte vil være risikobehæftet, siger Jens Dons, der er teknisk chef i Byggeskadefonden.

Han forklarer, at årsagen til problemerne er, at puds på isolering består af en såkaldt et-trins-løsning, som er sårbar overfor slag og andre belastninger. Derfor kan der nemt og hurtigt opstå revner og afskalninger i overfladen og dermed vandindtrængning i konstruktionen, særligt hvis pudslaget ikke er udført korrekt.

Danmarks fugtige klima gør, at vejret ofte er uegnet til at arbejde med puds på isolering. Håndværkernes arbejde bliver ikke lettere af, at samlingsdetaljerne er mangelfuldt beskrevet i mange projekter med puds på isolering.

- Puds på isolering er særligt sårbar ved gennembrydninger og samlinger. Endnu værre bliver det, hvis isoleringen går ned til terræn. Vi har endda set eksempler på, at isoleringen er ført under terræn, så den virker som en væge, der suger fugt, fortæller Jens Dons.

Kan være en velegnet løsning
Selvom puds på isolering ofte vil være risikabel, findes der situationer, hvor det kan være en velegnet løsning. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor facaden ikke gennembrydes af f.eks. vinduer og døre, og hvor overfladen ikke udsættes for større mekaniske belastninger.

- Hvor kan det så være? Jamen, det kan være ved efterisolering af brandgavle og ydervægge med store, ubrudte flader, som fra 1. sal og op ikke bliver påvirket af slag og lignende. Blot som eksempel, siger Jens Dons.

-dc

21/11 2022