bygma
bygma
scroll
Andelsforening løste regnvandsproblemer med LAR
Gårdanlægget, som er designet til også at håndtere ekstreme regnmængder, fungerer i det daglige som både lege- og grillplads.

Andelsforening løste regnvandsproblemer med LAR

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i gårdrenoveringsprojekter løser problemer med regnvand, er bæredygtigt og tilføjer ejendommen værdi

LAR går ud på at håndtere regnvandet der, hvor regnen falder. Det kan gøres via forskellige tiltag, som fordamper, nedsiver eller forsinker regnvandet.

En af det stigende antal andels- og ejerforeninger, som har valgt at inddrage LAR i deres gårdrenoveringsprojekt, er en andelsforening i Sydhavn, som Bang & Beenfeldt var rådgiver for i samarbejde med Zoom Arkitekter. Foreningen skulle renovere kloakkerne og gården, og havde samtidig udfordringer med for meget regnvand.

De valgte derfor at inddrage LAR i projektet, hvilket udviklede sig til en kombination af flere LAR-løsninger bestående af overfladeløsninger, faskiner og genanvendelse af regnvand. Bang & Beenfeldts regnvandskonsulent, Kristoffer Sindby-Larsen, som var tilknyttet projektet, forklarer:

- Frem for at føre vandet fra tagrenderne ned til kloakken, bliver det i dag ført ned i to store tanke i gården, som er koblet til foreningens vaskeri og bruges til tøjvask. Regnvandet som falder i gården, ledes gennem nogle render hen til opsamlingsbrønde, som leder vandet videre til faskinerne. Gårdanlægget er desuden formgivet med et nedsænket område, som fungerer som en lege- og grillplads, og har til formål at håndtere ekstreme regnmængder.

Hånd i hånd med rekreative tiltag
Arkitekt Morten Rask Madsen fra Zoom Arkitekter, som også var tilknyttet projektet, tilføjer:

- Projektet viser eksempler på, hvordan håndtering af regnvand går hånd i hånd med rekreative tiltag for mange forskellige typer mennesker. Gården giver plads til leg, bevægelse, fordybelse, uformelle møder, dyrkning af nyttehaver samt æstetiske og anderledes rumlige oplevelser, siger han.

Tæt samarbejde med bestyrelse og beboere
Mulighederne med LAR er mange, og ofte er det en kombination af mange forskellige elementer, der skaber de bedste resultater. De bedste resultater opnås, når forskellige faggrupper samarbejder om LAR-løsninger, hvilket også har været tilfældet for det pågældende projekt.

- Det der gjorde, at dette projekt lykkedes så godt var, at der var en god dialog mellem rådgivere og entreprenør, og at alle parter havde en løsningsorienteret indstilling overfor de udfordringer, som vi mødte undervejs i projektet. Derudover havde vi også et godt samarbejde med foreningen og vi kunne mærke, at beboerne i ejendommen var positivt indstillede overfor projektet, siger Kristoffer Sindby-Larsen.

I forlængelse af dette tilføjer Morten Rask Madsen:

- Beboernes input til projektet har været vigtige, og projektet er udviklet og gennemført i tæt samarbejde med bestyrelsen og beboere i andelsforeningen. Samarbejde og tillid er fundamentet for et godt projekt, og beboerne blev derfor inddraget gennem beboermøder og dialog i arbejdsgrupper. Selvom alt ikke er blevet 100 % som forventet, så har vi fundet nogle gode løsninger på de udfordringer, som er opstået gennem processen med en god og åben dialog mellem alle aktørerne i projektet.

-los

5/5 2017