Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Bypass-pumpebrønd fra Cowi og GrundfosBrønden løftes på plads.

Bypass-pumpebrønd fra Cowi og Grundfos

Ny løsning til skybrudssikring af større bygninger er et økonomisk og pladsbesparende alternativ til regnvandsbassiner

Del artiklen på

I forsøget på at sikre sig mod følgerne af de stadigt hyppigere skybrud etableres der i disse år mange store, åbne eller lukkede regnvandsbassiner. Men specielt i byerne giver det ofte udfordringer, fordi arealerne til bassiner ikke er til stede. Det var også tilfældet på Lergravparkens skole på Amager, der gentagne gange har oplevet oversvømmelser.

- I forbindelse med en større renovering blev vi bedt om at komme med forslag til en løsning af problemerne. Et regnvandsbassin ville beslaglægge hele skolegården, og da der samtidig er mange forsyningsledninger i jorden, ville det blive meget dyrt at anlægge. Så jeg begyndte at se mig om efter andre muligheder, fortæller projektleder Jesper Valentin Nielsen fra Cowi.

I sin søgen efter alternativer fandt projektlederen inspiration i løsninger, der er udviklet til parcelhuse. En løsning med et kombineret højvandslukke og en brønd, hvorfra regnvandet under tryk pumpes ud i kloaksystemet. Sammen med salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos gik man i gang med at videreudvikle ideerne til brug i større ejendomme, og resultatet blev en såkaldt bypass-pumpebrønd, der nu sikrer Lergravparkens skole mod oversvømmelse og uden, at det vil påvirke undervisningen.

- Problemet ved et traditionelt højvandslukke er, at man er nødt til at undgå at bruge vand, mens spjældet er lukket. Men i Grundfos-løsningen håndterer vi både regnvand og spildevand, fortæller Jesper Valentin Nielsen og tilføjer:

- Så livet i både skoler, virksomheder og f.eks. boligforeninger vil kunne fortsætte upåvirket, mens skybruddet står på.

Sådan fungerer bypass-brønden
I dagligdagen løber regn- og spildevand fra Lergravparkens skole ved gravitation af sig selv til kommunens kloaksystem. Gravitations-røret passerer gennem bypass-brønden, og når vandmængderne stiger til mere end det dimensionerede, vil vandet via et overløb falde ned i brønden. Når vandstanden når en vis højde, lukker en ventil for tilbageløb fra kloaksystemet, den ene af brøndens to Grundfos SL1-pumperstartes, og vandet presses under stor kraft ud i det offentlige kloaksystem.
 
Brønden er udstyret med to alternerende pumper, så der altid er en pumpe i reserve. Et ’motionsprogram’ sørger for, at hele systemet testes jævnligt, og via GSM-overvågning orienteres skolens pedel, hvis der opstår problemer.

Brønden er af PE-materiale, og den dimensioneres i hvert enkelt tilfælde efter forholdene. Brønden på Lergravparkens skole har en dimension på ø2000 x 3335 mm.

Rustfri syrefast manifold samt spadeventil med aumagear.

Det handler om dimensionering
- Det er ikke en standardløsning, vi har konstrueret. Vi er nødt til at have ret præcise oplysninger om de mængder, brønden og pumperne skal kunne håndtere, og det handler jo om de aktuelle forhold på stedet og om, hvordan skybruddet udvikler sig, forklarer Klaus Gerhard Hansen.

Redskabet til beregning af skybruddets konsekvenser hedder Mike Flood, og projektleder Henrik Brøndholt Nielsen fra Cowi fortæller:

- Systemet genererer en serie luftfotos eller en video, der helt tydeligt viser hvilke vandmængder, der vil være på et område, og hvordan vandet vil bevæge sig minut for minut under et skybrud. Disse data lægger vi ind i systemet sammen med nøjagtige oplysninger om terrænet med bl.a. højder og jordbundsforhold, så vi kan se, i hvilken retning vandet vil bevæge sig og i hvilke mængder omkring den enkelte bygning. Vi indsamler oplysninger om bygningerne, deres tagarealer og -hældninger, facadestørrelser, kloaknet mm., og vi får ikke mindst oplysninger fra de lokale forsyningsselskaber, som sædvanligvis har modeller for flowet i deres hovedkloaker. Og er kloakkerne overbelastede, har vi jo problemet i terrænet.

Stort potentiale for entreprenører
Med resultaterne i hånden kan Jesper Valentin Nielsen begynde at vurdere, hvad der skal til for at sikre bygningen mod oversvømmelse, og den sikkerhed efterspørger flere og flere. Cowi og Grundfos er klar med næste bypass-løsning, der skal sikre kælderen i en datacentral, hvor oversvømmelse vil have alvorlige konsekvenser.

For entreprenør Rene Vesterlyng fra Gundsø Entreprenør Forretning er der ingen tvivl om, at bypass-pumpebrønden har store perspektiver. Han har bygget et utal af regnvandsbassiner, men både udsigten til begrænset gravearbejde, minimal vedligeholdelse og lavt energiforbrug gør pumpebrønden konkurrencedygtig i pris.

- Da vi etablerede brønden på Lergravparkens Skole så vi, hvor nemt og hurtigt det er at skabe en løsning på et sted, hvor der er meget lidt plads. Brønden kommer færdigmonteret fra Grundfos med spjæld, pumper og styring, så den er lige til at tilslutte rørledningen. Og det kræver ikke en udgravning, der er meget større end selve brønden. Det er bestemt en løsning, som vi entreprenører skal være opmærksomme på i stedet for det traditionelle bassin. Jeg ser et stort potentiale hos bl.a. boligforeninger, hvor både plads og anden ledningsføring i jorden ofte er et problem. Ja, og for grundejerforeninger…der er mange muligheder.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

4/5 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder