Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

‘DeepGreen’ kobler regnvandshåndtering med træplantningTræer der plantes i lukkede befæstelser, kan med stor fordel etableres med rodvenlige bærelag samt tilføres overfladevand som her ved Svendborg Busterminal.

‘DeepGreen’ kobler regnvandshåndtering med træplantning

Øget nedbør, regnvandshåndtering på terræn og bytræer i mistrivsel er nogle af de udfordringer, grønne fagfolk møder. En udvej er at bruge regnen til at give træerne bedre vækst

Del artiklen på

Hvordan kobler man regnvandshåndtering og træplantning? Et bud kan være virksomheden Milfords system DeepGreen, der består af underjordiske kassetter der bærer en belægning, giver et stort rodvolumen og kan modtage regnvand. Man kan desuden beregne mængderne, så effekten kan indgå i den projekterede regnvandshåndtering.

Løsningen gør nedbør til en resurse og giver de nye træer bedre vilkår, så man får mere grønt for anlægsmidlerne. Løsningen håndterer og forsinker overfladevand så mindre vand ender i kloakken. Og man står bedre hvis det under projekteringen skulle komme på tale at spare træer væk.

De umulige forhold
Der er god grund til at give bytræerne bedre forhold. Træer etableres ofte i utilstrækkelige plantegruber hvor særligt vandtilførsel, luftudskiftning og det tilgængelige rodvolumen er alt for begrænset.

Konsekvensen er at byrum og gader efterlades med træer i stærk mistrivsel eller er direkte døende. I bedste fald får vi træer der efter 10-15 år står i stampe uden nævneværdig tilvækst.

De udsættes for stressende forhold som vandknaphed, jordkomprimering, salt fra glatførebekæmpelse og begrænset rodvolumen. Det påvirker overlevelsen markant hos et nyplantet træ.

Typisk ledes overfladevandet væk fra plantegruberne grundet vintersaltningen. I visse tilfælde ledes vandet dog til træerne, men konsekvensen er ofte opkoncentration af salt i de små jordvolumener, og når der så opstår mangel på plantetilgængeligt vand i sommerperioden, bliver saltet i jorden endnu mere problematisk for træernes vitalitet.

- Med DeepGreen forventer vi en tilbageholdelseseffekt og rensning i vækstmediet ligesom det man ser ved biofiltrerende anlæg og regnbede. Omfanget er ved at blive undersøgt i et pilot- og innovationsprojekt i København. Vi forventer at have de foreløbige resultater senere i år, lyder det fra virksomheden Milford, der udbyder DeepGreen-systemet.

Med DeepGreen kan man foretage beregninger, så træerne kan indgå i vandhåndteringen. Foto: Milford


Princippet udvikles
DeepGreen tager udgangspunkt i de ofte anvendte vækstceller som StrataCells eller RootSpace. Det er modulære plastkassetter, der både bærer en belægning og giver god plads til rodvolumen. Metoden er velafprøvet og succesfuld for bytræer i befæstede og trafikerede miljøer.

Milford har videreudviklet princippet ud fra egen knowhow og erfaringer og i samarbejde med ingeniører, landskabsarkitekter og bygherrer. Grundlaget har også været inspiration fra udlandet, bl.a. ’Rowbs’ (right-of-way bioswales) i New York City.

Det unikke med DeepGreen er at man kan regne på vandmængden og hvor meget vand en plantegrube med en given størrelse og form kan opmagasinere. Samtidig sikrer systemet en effektiv afdræning, luftudskiftning samt en jævn fordeling af indløbsvandet ud over hele rodnettet.

Endvidere kan plantegruben forsynes med en udløbsbrønd, eventuelt med et droslet udløb til kloak, så man kan holde et krav om maksimalt afløb. Tilføres gruberne mere overfladevand end de kan tilbageholde, infiltrere og fordampe, ledes overskudsvandet direkte til recipient.

I slutningen af 2016 blev de to første projekter med DeepGreen færdigetableret i hhv. Frederiksberg og i Københavns Kommune.

Adskillige projekter er i hovedprojektering og udbud, bl.a. et stort projekt med overfladevand fra 25.000 m2 befæstet og trafikeret areal.

-los
Læs mere om Kloak & afvanding

20/6 2017
AfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRisteRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder