Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Kæmpe faskine mindsker risiko for oversvømmede boliger Faskinen består af tre lag. Den er godt 67 meter lang og 1238 kubikmeter stor og dækker et areal på 800 m2

Kæmpe faskine mindsker risiko for oversvømmede boliger

Voldsom regn har igen i år og i de seneste år medført vandskader hos husejere over hele landet

Del artiklen på

Sommeren 2017 har budt på skybrud og kraftige regnbyger. De store regnmængder har medført oversvømmede kældre og udendørsarealer i de områder, hvor regnvandet ikke kan ledes væk. Disse øgede mængder vand kan betyde store udgifter til en efterfølgende renovering af huse og retablering af de udsatte arealer.

På Bolbrovej ved Stadion Allé i Rungsted er flere huse gennem en årrække blevet oversvømmet, når der har været skybrudslignende nedbør. Derfor ønsker Hørsholm Kommunes forsyningsselskab, Novafos, at etablere en faskine som en løsning, der kan forhindre, at regnvand løber fra arealet ved den lokale idrætshal og ned mod private boliger i området.

Novafos kontaktede ACO og bad om en løsning på en faskine, der kan leve op til Hørsholm Kommunes serviceniveau for regnvandskloakker. Faskinen skal sikre, at vandet bliver opsamlet og kan nedsive uden oversvømmelser til følge.

System af regnvandskassetter
ACO er specialiseret i rådgivning om design, projektering, installation og vedligeholdelse af professionelle afvandingssystemer. ACO har udviklet en løsning med en faskine, ACO StormBrixx, der er et modulopbygget system af regnvandskassetter i kunststof. Systemet anvendes til forsinkelse og nedsivning af regnvand og er bygget med grundelementer i et samlesystem.

Løsningen på Stadion Allé er godt 67 meter lang og 1238 kubikmeter stor. Den består af tre lag med kassetter, der dækker et areal på i alt 800 kvadratmeter. Længden af faskinen svarer til bredden af en fodboldbane. De to øverste lag er 12 meter brede. Det nederste lag er tænkt som køl og er 6,6 meter bredt. Faskinen får form som et meget langt nedgravet skibsskrog.

Adgang til faskinens indre sker via adgangselementer, etableret med seks søjler, som gør det muligt at nå alle tre lag i faskinen. Kassettesystemet gør inspektion og spuling mulig i hele faskinen, og det vægtede Novafos højt i udvælgelsen af ACO StormBrixx som løsning.

Logistiske udfordringer
- Vi havde et godt samarbejde med ACO gennem hele projektet. Medarbejderne var altid til at få fat i, hvilket er afgørende for os, siger projektleder Philip Giødesen Lund, Novafos.

- Grundet tilkørselsforholdene leverede vi de 1.238 kubikmeter grundelementer på fem lastbiler. Desuden har fem små lastbiler yderligere fragtet sidepaneler og topplader.

Pladsmangel på byggepladsen betød, at grundelementerne blev leveret over fem omgange, så det ikke var nødvendigt at opmagasinere mere materiel på byggepladsen, end der løbende var brug for, siger seniorrådgiver Max Bülow Nielsen, ACO Nordic A/S.

P-plads
Faskinen med tilhørende rør til olieudskiller og sandfang bliver færdigetableret i løbet af september 2017, hvorefter Hørsholm Kommune overtager arealet. Det er planen at asfaltere området over faskinen og etablere p-pladser.

- eca

Læs mere om Kloak & afvanding

12/9 2017
AfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRisteRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder