Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Lang levetid til spildevandsledninger

Lang levetid til spildevandsledninger

Ny teknologi skal sikre kloakrør mod hurtig korrosion

Del artiklen på

Teknologisk Institut samarbejder med RC Beton og danske forsyningsselskaber om at reducere værditabet på de danske afløbssystemer med 50 % årligt og forlænge levetiden for kloakrør af beton med 25 år.

Mål og ambitioner for udviklingsprojektet er høje. Fokus ligger på at udvikle modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer. Et afsluttet projekt fra 2015 dokumenterer, at ny teknologi kan forbedre betonrørs modstandsdygtighed over for påvirkning fra svovlsyre. Det er en god nyhed for danske vandselskaber, der derfor efterspørger yderligere udvikling og demonstration i virkelige miljøer.

Korrosion forårsaget af svovlbrinte er et problem, som kun bliver større af det øgede pres på spildevandsledninger, forårsaget af centralisering af rensning af spildevand og separering af regnvand og spildevand i selve kloaksystemet.

- Målgruppen for den nye teknologi er forsyningsselskaberne og producenterne af kloakrør. Mange danske kommuner har påbegyndt en systematisk fornyelse af kloaksystemet. Hvis de nye spildevandsledninger ikke er modstandsdygtige, er der risiko for, at helt nye kloakrør kun er tætte i en kort årrække, før de må udskiftes igen. I projektet udvikler og tester vi de nye, modstandsdygtige betonrør, og vi forventer at resultatet er et konkret produkt, som kan lanceres på det danske marked, siger Katja Udbye Christensen, konsulent, Teknologisk Institut.

Det danske afløbssystem renoveres og udbygges på for ca. 2 mia. kr. årligt, men en stor del af disse investeringer kan gå tabt uden rør, der er modstandsdygtige over for svovlbrinte. Modstandsdygtige betonrør vil også give miljømæssig gevinster.

- Hurtig nedbrydning på nogle rørstrækninger medfører sammenbrud, der forårsager udsivning af spildevand og sætninger i vej. Levetiden for visse rørstrækninger har vist sig at være meget kort med lækager på forholdvis nye rør. Det har man ikke været opmærksom på og skaderne er derfor ikke blevet udbedret omgående. Fremstilling af mere modstandsdygtige betonrør vil ikke belaste miljøet mere end produktionen af almindelige rør, så når rørenes holdbarhed forlænges, vil det have en positiv effekt på både miljøet og de samfundsøkonomiske ressourcer, forklarer Olav Bennike fra Aalborg Kloak.

Forbedret modstandsdygtighed opnås ved optimering af betonblandingen, nye produktionsmetoder og procedurer for kvalitetskontrol. RC Beton deltager i projektet og ser væsentlige fordele i en fremtidig produktion af mere modstandsdygtige betonrør.

- Vi har brug for et produkt, som står stærkere i konkurrencen med plastrør. Modstandsdygtigheden er en væsentlig parameter. Konkurrencen på markedet er hård, men vi tror på, at vi med en ny type rør med længere levetid, produceret i Danmark af danske råvarer, kan tilbageerobre markedsandele og skabe nye markeder. Betonrør er både miljømæssigt og samfundsøkonomisk et forsvarligt valg, udtaler Claus Abildgaard Schmidt fra RC Beton.

Udviklingsprojektet
Projektet er bevilliget under MUDP. Projektet startede i november 2016 og forventes afsluttet i september 2019. Udover Teknologisk Institut, RC Beton og Aalborg Kloak, deltager DIN Forsyning, Fredericia Spildevand & Energi, Hedensted Spildevand og Jammerbugt Forsyning i projektet.

- eca

Læs mere om Kloak & afvanding

8/11 2017
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRisteRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder