Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Markedet for styret boring vokserOmråderenovering af vandledninger ved hjælp af styret boring.

Markedet for styret boring vokser

Inden for de seneste år er medlemstilgangen hos Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning vokset og tæller i dag 23 virksomheder

Del artiklen på

Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning under Dansk Byggeri melder om rekordantal medlemsvirksomheder. Inden for de seneste år er medlemstilgangen vokset år for år og tæller i dag 23 medlemsvirksomheder. Markedet vokser i takt med bedre teknologi og investeringer i kloakker og rensningsanlæg.

- Markedet for styret boring er i vækst, og det smitter selvfølgelig også af på medlemstallet. De virksomheder, der arbejder seriøst på området, er selvfølgelig interesseret i at gøre opmærksom på, at de har en ensrettet og standardiseret tilgang til det arbejde, de udfører, og at de er underlagt markedets højeste standarder i forhold til udstyr, kvalitet, rapportering mv., siger Thomas R. Nygaard, der repræsenterer Kontrolordningen for Styret Boring og entreprenørfirmaet Nordkysten.

Udsigt til yderligere vækst
Styret boring er ofte et alternativ til traditionel opgravning. Styret boring kan anvendes til ledningsføring af kabler, PE-rør, gas- og vandledninger samt fiberkabler. Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger på jordoverfladen giver operatøren informationer om bl.a. dybde og hældning.

Styrbar underboring er en præcis og målsikker opgravningsfri metode, som ikke kræver megen arbejdsplads. Metoden anvendes derfor typisk i tilfælde, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt.

- På grund af bl.a. klimaændringer investeres der fremadrettet massivt i kloaknettet. Samtidig er der bl.a. på grund af nye krav til rensningsanlæg store sammenlægninger på vej de kommende år. Det kræver etableringer af nye rørføringer, hvor styret boring ofte er en bedre og billigere løsning end opgravning, forklarer Thomas R. Nygaard.

Den stigende tilgang
Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning er etableret i 2001 og er Danmarks eneste godkendte og uvildige kontrolordning inden for nyetablering af ledninger ved styret boring. Arbejde med styret boring for forsyningsselskaberne kræver ofte at udførende entreprenør er medlem af Kontrolordningen for Styret Boring eller lign. kontrolordning.

- Mange af de etablerede og store entreprenørvirksomheder er repræsenteret i kontrolordningen, men vi ser nu en tendens mod, at flere og flere mindre og specialiserede virksomheder bliver optaget. De har brug for at kunne give bygherrer sikkerhed for, at kvaliteten af det arbejde, de udfører, det er dokumenteret, samtidig med, at de er underlagt en uvildig kontrolinstans, siger Thomas R. Nygaard.

I 2013 indgik Kontrolordningen for Styret Boring samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol, der havde en kontrolordning målrettet udførende for Banedanmark. Senere købte Byggeriets Kvalitetskontrol AMU kontrolinstansen, hvilket også gav vækst på antallet af medlemmer.

De tre kontrolordninger under Rørtekniksektionen - Kontrolordningen for Styrbar Boring og Gennempresning, Kontrolordningen for Ledningsrenovering og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning ledes og administreres hver for sig af et kontroludvalg, der er udpeget af kundegrupperne indenfor vand-, vej- og afløbsområdet, de rådgivende ingeniører, forsikringsselskaber samt Dansk Ledningsejerforum. Det daglige kontrolarbejde varetages af tekniske konsulenter ansat af kontroludvalget.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

22/6 2017
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRisteRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder