Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Nyt klimaprojekt for grundejere får 1.5 millioner kroner Projektet 'Sammen om Klimatilpasning' giver grundejere ny viden om løsninger, så oversvømmelser undgås. Fotograf Hans Ravn

Nyt klimaprojekt for grundejere får 1.5 millioner kroner

Clean med hjælp fra Smith Innovation og 9 partnere i Clean Grøn Erhvervsvækst projektet gået sammen om et nyt klimaprojekt 'Sammen om Klimatilpasning', der netop har fået 1.5 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond.

Del artiklen på

Formålet med klimaprojektet er at løfte kendskabet til alternative klimatilpasningsløsninger hos grundejerne. Der er mange komplekse faktorer, der har indvirkning på, hvilke løsninger, der er bedst i et udsat område. Derfor skal der laves et overskueligt informationsmateriale om klimaløsninger til grundejere, og udvikles kurser om klimasikring af bygninger for lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kan løfte anlægsopgaver med de nyeste løsninger på området, hvor også kreativ og æstetisk anvendelse af regnvandet tænkes ind.

-Hver gang at vi oplever ekstremregn er det lig med betydelige samfundsomkostninger og tab af personlige værdier for mange grundejere. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi vores projekt' Sammen om klimatilpasning'. Udover en offentlig indsats er det nødvendigt at op til 70-80 procent af grundejerne i mange af de udsatte områder håndterer regnvand på egen grund. Der er derfor behov for at aktivere den brede masse af bygningsejere, så klimatilpasning når videre fra pionerstadie til reel implementering,  siger projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra Clean Grøn Erhvervsvækst.

Projektet starter juni 2017 og de første aktiviteter er udarbejdelse af infomateriale til grundejere, uddannelse af klimaentreprenører og afholdelse af en klimamesse. Aktiviteterne vil finde sted på Fyn/i Trekantsområdet (Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn).

Private grundejere skal mobiliseres
Partnerkommunerne har ikke selv kapacitet til at svare på borgerhenvendelser vedrørende klimatilpasning, men ved at gå flere sammen, bliver det muligt at få den rette viden ud og få mobiliseret de private grundejere. Det er alt for dyrt at sikre bygningerne mod oversvømmelser og vandmiljøet mod forurening ved at etablere store rørledninger og opsamlingsbassiner. Desuden er håndtering af regnvand i relation til bygninger nødvendigt i de mest udsatte områder, så bygningerne ikke mister værdi og forsikringsmulighed. Det første der sker er derfor, i samarbejde med Smith Innovation, at få udarbejdet fælles informationsmateriale til grundejerne.

- Vores erfaringer fra Klimaspring kampagnen viser, at man kommer længst med indsatsen ved at skabe en fælles forståelse mellem private problemejere og professionelle leverandører af løsninger. Derfor skal der overblik og gennemsigtighed til, siger Mie Wittenburg, specialkonsulent hos Smith Innovation.

- Vi ser en stor fordel i at være gearet til at oplyse grundejere om mulighederne ved klimatilpasning og samtidig fremme grøn vækst ved at uddanne klimaentreprenører, der kan tilbyde effektiv klimatilpasning til grundejerne, siger Olav Bojesen, Leder i Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det er en vigtig brik i klimatilpasningen at få mobiliseret de private grundejere. Middelfarts erfaringer fra KlimaByen med regnbede viser, at ca. halvdelen af regnvandet kan fjernes fra kloakken ved at frakoble de offentlige arealer - resten skal ske hos grundejerne. Og her er det også vigtigt, at de udførende - som grundejerne konsulterer - er klædt godt på til opgaven, siger Allan Bruus, Direktør i Middelfart Spildevand

- Sammen om Klimatilpasning skal synliggøre de nye muligheder vores borgere har med de ændrede vejrforhold vi oplever. Vi glæder os til at lave forskellige arrangementer og projekter, hvor borgerne kan blive inspireret på æstetikken og samtidig se praktiske løsninger", siger Formand for Miljøudvalget i Kolding Kommune, Birgitte Kragh.

Lokale entreprenører skal tænke nyt
Partnerkommunerne i Clean Grøn Erhvervsvækst anvender allerede lokal afledning af regnvand (LAR), men kommunerne har ikke hjemmel til at pålægge grundejere at etablere klimatilpasning på eksisterende byggeri udover at stille krav om separatkloakering, som kan være meget bekostelig for boligejeren. I stedet bør der ses på billigere og bedre alternativer. Lokal afledning betyder at boligejeren holder vandet på egen grund i en smart løsning, f.eks. grønne tage, våde bede i haven eller langs vejen, der gør vandet til en positiv ressource i stedet for et problem. I en række tilfælde kan det være den mest fordelagtige løsning både miljømæssigt og anlægsøkonomisk - også for grundejeren. Det betyder også, at lokale entreprenører gennem kurset skal kende til flere og anderledes løsninger end traditionelle nedsivningsanlæg.

- Den nye uddannelse som klimaentreprenører for kloakmestre og anlægsgartnere vil helt sikkert fremme forskellige løsninger til håndtering af regnvand ved grundejerne og derved gøre det lettere for grundejerne. Det er til fordel både for dem, for os som forsyningsvirksomhed og for miljøet, siger Trine Dam Larsen, civilingeniør hos BlueKolding, der står for spildevandshåndteringen i Kolding Kommune.

- Det er vores forventning at vi kan udnytte synergien mellem dette projekt og vores egen byggeudstilling og kursusvirksomhed til gavn for både private boligejere og byggebranchens professionelle parter. Det vil ske bl.a. i forbindelse med aktiviteter og fremvisning af klimasikringsløsninger, siger Jan Røgind Jørgensen, Direktør, HUSET.

-jhn

Om projektet 'Sammen om Klimatilpasning':
De 9 projektpartnere i klimaprojektet er Kolding, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Odense og Middelfart Kommune, HUSET, IBC kursuscenter, BlueKolding, Middelfart Spildevand. Clean Grøn erhvervsvækst sekretariatet er ansvarlig for projektets gennemførelse i samarbejde med partnerkredsen samt konsulentfirmaet Smith Innovation Endvidere er der et samarbejde med Teknologisk Institut og AMU-Fyn om de faglige temaer. Projektet er 2-årigt og starter i juni 2017 og er støttet af Grundejernes Investeringsfond med 1.582.500 kr.
Desuden bakkes projektet op af Clean Grøn Erhvervsvæksts øvrige partnere, der dog har primært fokus på energi: Billund Kommune, ISOVER, EWII, Middelfart Sparekasse, Hans Jørgensen & søn, Fjernvarme Fyn, Business Kolding og Middelfart Erhvervscenter.

Læs mere om Kloak & afvanding

7/4 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder