Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Odense undgår kæmpe kloakefterslæb

Odense undgår kæmpe kloakefterslæb

Odense Kommune undgår kloakefterslæb - og langsigtede drift- og vedligeholdelsesplaner sikrer økonomisk gevinst

Del artiklen på

Rotteproblemer, udsivning af forurenet spildevand, fugt i bygninger – dårligt vedligeholdte kloaksystemer er en udfordring for landets kommuner.

Men i Odense Kommune, hvor ejendomsforvalterne arbejder strategisk med kloaknettet, viser 10 års erfaringer, at intakte kloakker er den bedste sikring mod rotter. Samtidig giver langsigtet planlægning af investeringerne i kloakkerne økonomisk gevinst på sigt.

Som led i en klar strategi om at sikre borgerne sunde bygninger og undgå kloaksammenbrud, har Odense Kommune Ejendom på tiende år og i tæt samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff A/S, løbende sat gang i udarbejdelsen af tilstandsvurderinger for de mest udsatte af kommunens bygninger.

- Det er altafgørende, at vi løbende får udført TV-inspektion og udarbejdet Drift- og Vedligeholdelsesplaner (DV) inden kloakledninger begynder at falde helt sammen. Det kan nemlig blive markant dyrere, hvis vi først skal til at grave det hele op og lægge helt nye kloakrør. Samtidig viser vores erfaringer, at vi ikke får problemer med rotter og fugt, hvis kloakrørene er intakte, siger Carsten Dührkoop, Ingeniør hos Odense Kommune Ejendom.

Økonomisk overblik og nemmere adgang til budgetterne
DV-planerne udarbejdes på baggrund af en TV-inspektion. Efterfølgende deles kloakrørene op i et skadesindeks alt efter hvilken stand de er i. På den måde har Odense Kommune Ejendom faktuel klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres øjeblikkeligt og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år. Derved har kommunen også et billede af, hvad renoveringsbehovet for de kommende år kan beløbe sig til.

-Det er helt afgørende, at vi kan stole 100 procent på de data vi får fra TV-inspektionen. Det har stor betydning for det videre forløb med renoveringen. Derfor bruger vi kun medlemmer af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK). Det er professionelle og uddannede TV-operatører og de deler rørene op i et skadesindeks efter ensartede og kontrollerede standarder, siger Carsten Dührkoop.

Carsten Dührkoop peger endvidere på, at med DV-planerne kan Odense Kommune Ejendom kanalisere pengene lige præcis derhen, hvor de gør størst gavn. Den dokumentation gør, at politikerne er nemmere at komme i snak med, når der skal bevilges penge.

Økonomisk gevinst
Det er entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, der udfærdiger DV- planerne for Odense Kommune. Ifølge Salgs ingeniør Claus Vangsager er problemet særlig stort i de kommuner, der ikke har afsat penge på budgettet til at få udarbejdet de langsigtede planer, der sikrer overblikket. Så er det, at kloakkerne falder sammen under jorden på dem.

- Odense Kommunes proaktive tilgang med udarbejdelse af TV-inspektioner og Drift- og Vedligeholdelsesplanerne vil helt sikkert give kommunen en økonomisk gevinst over tid.
Sker der først kollaps af kloakledninger, så kan vi ikke undgå at skulle grave de gamle rør op og lægge nye. Og så er det markant dyrere, end hvis vi kunne forny rørene med en såkaldt strømpeforing, forklarer salgsingeniør Claus Vangsager hos Aarsleff.

Odense undgår kæmpe kloakefterslæb
Den seneste analyse fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) under Dansk Byggeri, viser, at 2/3 af de kommunale kloakker over hele landet nu er i så dårlig stand, at kommunerne bliver nødt til at prioritere en langsigtet planlægning af investeringerne i kloakkerne på samme måde som Odense har gjort de seneste 10 år. Ellers kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere penge end nødvendigt.

- Odense Kommune Ejendom er et foregangseksempel på, hvordan kommunerne kan undgå et kæmpe kloakefterslæb, der i sidste ende koster danskerne ekstra penge. Når kloakkerne først er faldet sammen og fugten og rotteproblemerne er steget op i bygningerne, så bliver det nemlig endnu dyrere, siger Morten Helleskov fra TV-inspektionsgruppen under DTVK.

-jhn

Læs mere om Kloak & afvanding

26/4 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder