Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Sluse sikrer mod fremtidige oversvømmelserSlusen er en skånsom løsning, hvor spjældet rejser sig fra bunden. Løsningen ændrer ikke åens forløb eller ødelægge livet i den.

Sluse sikrer mod fremtidige oversvømmelser

I august 2010 gik Usserød Å igen over sine breder og forsikringsskaderne løb op i næsten 18 mio. kr. i Hørsholm Kommune alene. Ny sluse til 3,6 mio. kr. skal forhindre nye oversvømmelser

Del artiklen på

Efter to store regnskyl med oversvømmelser i 2007 og 2010 besluttede kommunerne Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg at gå sammen i et EU-støttet projekt for at øge beredskabet ved den otte kilometer lange, fredede Usserød Å, der ligger i et naturbeskyttet område. Det betød en række krav til både den tekniske løsning, udførelsen og myndighedshåndteringen.

Slusen ved Mortenstrupvej og den tilhørende vådeng er en del af dette projekt og vil bl.a. beskytte villakvartererne omkring Stampedammen, der tidligere har været hårdt ramt, når vandstanden steg.

Statistisk set, ville disse oversvømmelser forekomme en gang på 25 år, men med den nye sikring er risikoen reduceret til at være mindre end en gang på 100 år, forklarer projektansvarlige i Teknik & Miljø i Hørsholm Kommune, Anders Johnsen.

Kosteffektiv klimasikring
Anlægsudgiften på 3,6 mio. kr. står i skarp kontrast til de værdier, der nu bliver beskyttet med den varige klimasikring. Efter regnskyllet i 2010 var forsikringsskaderne på bygninger i Hørsholm på 15,3 mio. kr., mens skaderne på løsøre beløb sig til 2,6 mio. kr.

Anders Johnsen fremhæver det fornuftige i investeringen, og mener, at mange kommuner må kunne genbruge den kosteffektive løsning med at udnytte eksisterende bro og nærtliggende engarealer.

- Vi bruger gamle engarealer og bygger en sluse i en bro til en vej, der går henover åen. Der må være mange steder i landet, hvor denne løsning kan bruges, siger Anders Johnsen.

Projektansvarlig Jens Ulrik Jensen fra Grønbech & Sønner, der står bag arbejdet med slusen, påpeger den store prismæssige fordel ved at bygge ind i broen, fordi projektet sparede materialer, betonstøbning og byggeudgifter, dog med fokus på ikke at svække broen.

Den færdige sluse med spjæld svækker ikke den eksisterende bro, som slusen er bygget ind i.

Fakta om Mortenstrup sluse:
- Anlægspris 3,6 mio. kr. og støttet af EU LIFE
- Slusen er indbygget i eksisterende bro og har spjæld nedefra
- Sensorer overvåger vandstand og sluse døgnet rundt
- Slusen styres sammen med sluse ved Sjælsø
- Opdæmmet vand bliver ledt til vådeng, der rummer over 12.000 m3
- Slusen sikrer villaer nedstrøms for Mortenstrupvej.

-los

Læs mere om Kloak & afvanding

29/6 2017
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRisteRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder