Aktuelle nyheder - Lavenergi

Sammenslutning skifter navn

OR-Energibranchen bliver til Energibranchens Service Sammenslutning (ESS). Det sker for at sikre boligejerne kvalificerede serviceydelser i omstillingen til vedvarende energi

Del artiklen på

I takt med at stadig flere parcelhusejere investerer i varmepumpeteknologi, er der også et stigende behov for service af de nye typer installationer. Det omfatter bl.a. de lovpligtige, årlige serviceeftersyn af jordvarmeanlæg, luft-vandvarmeanlæg og de små luft/luft-anlæg til supplerende varme.

For at være bedre rustet til at dække de nye behov for udbredelse og kvalitetssikring af service ændrer OR-Energibranchen navn til Energibranchens Service Sammenslutning (ESS). ESS har udspring i OR-Energibranchen med medlemsvirksomheder fra det tidligere GSR - Gas Service Registreringen - og fra OSS - Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen.

Sikrer ensartet kvalitet
Udviklingen betyder, at ESS under én paraply samler virksomheder, som kan levere en høj og ensartet kvalitet, uanset hvilken type varmeanlæg, der skal serviceres. Kristian Vielwerth fra det nydannede ESS-Sekretariat pa° Teknologisk Institut forklarer:

- Vores medlemmer ønsker at opfylde samfundets behov i den igangværende omstillingsproces fra installationer med konventionelle kedelteknologier til teknologier inden for vedvarende energi. De traditionelle varmeanlæg med olie og gas skal naturligvis fortsat serviceres for at køre på en effektiv, driftssikker og energiøkonomisk måde - indtil det kan betale sig at udfase dem både økonomisk og miljømæssigt. Samtidig er jævnlig service af varmepumper afgørende for, at disse nye installationer forbliver effektive.

Vigtigt med lovpligtige eftersyn
Den nye forening har bl.a. som mål at fremme udbredelsen af de lovpligtige eftersyn af varmepumper, og at det sker efter en anerkendt branchestandard, sådan som man kender det fra gas- og oliekedler.

- Professionel service er centralt for gode og energieffektive varmeinstallationer, uanset hvilken opvarmningsform der er tale om. Det sikres bedst ved hjælp af branchestandarder for professionel service. Bl.a. er det vigtigt at få en klar definition af selve serviceydelsen, at indføre kvalitetskontrol samt kvalitetssikring og at sikre målrettet uddannelse og efteruddannelse inden for de nye teknologier, slutter Kristian Vielwerth.

-jhn

Læs mere på: www.serviceogenergi.dkLæs mere om Lavenergi

1/11 2018