bygma
bygma
scroll
Solcelleenergi vil overhale vind, gas og kul inden for 15 år

Solcelleenergi vil overhale vind, gas og kul inden for 15 år

Damvad Analytics har lavet ny analyse for partnerorganisationen Gate 21

Det globale marked for solcelleteknologi vokser eksplosivt, men Danmark følger ikke med trods en stærk position inden for grøn energi, energieffektive bygninger og arkitektur med en blomstrende omstilling til en grøn økonomi, der skaber flere job og øget eksport.

Ét af de globale markeder, der er i kraftig vækst, er markedet for solcelleteknologi. Priserne på solceller er faldet markant og teknologien bliver stadig bedre og mere effektiv.

I dag investeres der årligt 10 gange så mange penge i solceller som i 2004. Og i 2040 forventes solenergi at udgøre 31 procent af den samlede energikapacitet på verdensplan mod 4,5 procent i dag. Særligt udviklingen på markedet for solceller på bygninger forventes at gå stærkt.

Omskiftelige regler skygger for væksten
- Den internationale sult efter solceller er enorm. Men udbygningen af solcelleanlæg er gået i stå i Danmark på grund af omskiftelige regler og love. Et stabilt hjemmemarked er afgørende for at forløse de danske vækstpotentialer inden for solcelleteknologi.

- Særligt med bygningsintegrerede solceller, adskiller Danmark sig fra vores konkurrenter, siger direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen, og minder om, hvor meget opmærksomhed Elon Musk og virksomheden Tesla fik, da de præsenterede deres solcelletagsten.

- I Danmark har vi fortsat potentiale til at udvikle og eksportere innovative nye produkter, når det kommer til arkitektur og designløsninger, der udnytter solenergi, siger Poul Erik Lauridsen.

Strålende fremtid for bygningsintegrerede solceller
Flere aktører i branchen mener, at netop bygningsintegrerede solceller globalt kan spille en særlig rolle i fremtidens energisystem. På nuværende tidspunkt udgør solceller på bygninger kun en lille andel af det samlede solcellemarked, men området oplever massiv fremgang.

Fra 2011-2015 stod bygningsintegrerede solceller for cirka 1 procent af den samlede solcellekapacitet. Det vil ifølge den aktuelle analyse være fordoblet i 2020. Andelen af bygningsintegrerede solceller vil vokse med 30 procent årligt frem mod 2020. Derved overstiges den generelle vækstrate for solceller, som forventes at ligge på omkring 20 procent årligt.

Samarbejde på tværs af byggeriets parter
Danmark er langt fremme på området for smart energi og den styrkeposition giver de danske solcellevirksomheder et solidt afsæt på markedet for bygningsintegrerede solceller.

Solcellevirksomheder peger i analysen på, at Danmark repræsenterer et stærk globalt brand inden for arkitektur og design med høje kvalitetskrav til byggeriet og en ivrig iværksætterkultur inden for vedvarende energi.

- Skal vi udløse potentialet i Danmark, kræver det et tæt samarbejde mellem byggebranchens mange parter, samt kendte og stabile rammebetingelser. Byggebranchen står klar, nu skal vi også have politikerne på banen, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Klar politisk strategi efterlyses
Blandt de virksomheder, der medvirker i analysen er der bred enighed om, at den ustabile politik og de reguleringer, der har påvirket det danske marked over de seneste år, har skabt vanskelige vilkår for investorer i Danmark. Det har begrænset muligheden for at udvikle og afsætte nye solcelleløsninger. Dertil kommer andre udfordringer i form af langvarige og besværlige ansøgningsprocesser, som ligeledes gør det svært at få et stabilt hjemmemarked.

Forbrugerinvolvering
- Undersøgelser har vist, at der i befolkningen er en meget stor interesse for solcelleløsninger, og vi har en enestående mulighed for at involvere forbrugerne i den grønne omstilling. Men som det er i dag, hersker der enorm usikkerhed på markedet, og reglerne er komplet uigennemskuelige.

- Det skal vi have gjort op med, og politikerne bør formulere en klar strategi til fremme af solceller, så vi kan få indfriet det store tekniske og økonomiske potentiale, der er for solenergi, ikke mindst på vores bygninger, siger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Nøgletal
I 2007 udgjorde solceller 2 procent af de samlede årlige investeringer i den globale energikapacitet, i dag udgør solceller 19 procent af investeringerne.

De gennemsnitlige levetidsomkostninger per MWh på solcelleanlæg er faldet med to tredjedele fra 300 dollars/MWh i 2010 til 100 dollars/MWh i 2016.

Prognoser
Frem mod 2040 forventes et yderligere prisfald på 66 procent.

I dag står solceller for 4,5 procent af den samlede globale installerede energikapacitet, i 2040 vil solceller stå for 31 procent af energikapaciteten. Til sammenligning forventes vindenergi i 2040 at udgøre 17 procent.

Analysen
Markedsanalyse for BIPV i Danmark og internationalt, er lavet af Damvad Analytics for partnerorganisationen Gate 21 og projekterne BIPV Quality Cities, Low Cost Active House BIPV og PV Active Roofs and Facades. Projekterne er støttet af ForskVE.

Analysen er lavet med deltagelse af
Innogie, Solarlab, Solar Polaris, (Gaia Solar), Komproment og Dansk Solcelleforening

- eca

26/9 2017