Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Skrappere regler for fjernelse af asbestDer er fortsat asbest i ikke mindst mange tagplader på byggerier fra 1960-erne og 1970-erne

Skrappere regler for fjernelse af asbest

Der er fortsat eksempler på virksomheder, som ikke følger reglerne og udsætter deres ansatte for asbeststøv

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl har stillet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard en række spørgsmål om asbest på baggrund af DR-programmet ’Livsfarligt støv’, der afslørede endnu en skandalehistorie i forbindelse med asbestsanering, hvor væsentlige regler i asbestreglerne var overtrådt.

Han vil blandt andet vide, hvordan den slags situationer undgås i fremtiden, og ministeren erkender, at selv om der gælder skrappe regler ved arbejde med asbest, er der fortsat eksempler på virksomheder, som ikke følger reglerne og udsætter deres ansatte for asbeststøv.

Ministeren er glad for, at der i midten af maj blev indgået en ny aftale om asbest, og han kalder aftalen for ’et vigtigt skridt i kampen mod udsættelse for asbest’:

Autorisationsordning
Det sker blandt andet ved øget fokus på, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod det kræftfremkaldende asbeststøv, og hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det:

- Fra regeringens side foreslår vi blandt andet at indføre en autorisationsordning, hvor virksomheder skal opnå autorisation for at arbejde med asbest, og vi foreslår at styrke Arbejdstilsynets tilsyn med asbest de kommende år. Jeg håber, at vi med det vedvarende og fortsatte fokus på asbest vil se færre af disse eksempler på virksomheder, som bevidst forsøger at omgå reglerne, lyder svaret fra beskæftigelsesministeren.

Forpligtet til registrering
I 2021 modtog Arbejdstilsynet cirka 1.400 anmeldelser om asbestarbejde. I første halvår af 2022 drejede det sig om cirka 750 anmeldelser.

Virksomheder er forpligtet til at registrere ansatte, der med deres arbejde kan blive udsat for asbeststøv, i en såkaldt asbestprotokol, som virksomhederne skal opbevare i mindst 40 år:

- Arbejdstilsynet har ikke kendskab til antallet af registreringer i de danske virksomheder. Arbejdstilsynet har i få tilfælde afgivet påbud om manglende registrering af ansatte i en asbestprotokol, oplyser Peter Hummelgaard.

Screening for asbest SKAL foretages
Bygherrer er i henhold til Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at screene en bygning eller et anlæg for problematiske stoffer, som eksempelvis asbest, inden en bygning eller en del af en bygning rives ned.

Screeningen skal medvirke til at sikre, at de byggevarer, som indeholder asbest, udsorteres og håndteres hensigtsmæssigt. Bygherrer er desuden forpligtet til at anmelde forekomsten af problematiske stoffer som asbest til kommunen. Denne rapportering anvendes til at sikre korrekt affaldshåndtering i den enkelte kommune.

Der er i 2018 indberettet 90.448 tons - 96.911 tons i 2019 og 115.850 tons i 2020. Der genereres årligt omkring fem millioner tons bygge- og anlægsaffald i Danmark.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

27/9 2022