Aktuelle nyheder om byggebranchen - PCB & Miljøgifte

Droner afslører lossepladsgasTil nogle af opgaverne med lossepladsgas har Niras allieret sig med Force Technology, som har det rette måleudstyr til målingerne. Disse målinger foretages endnu ikke fra droner.

Droner afslører lossepladsgas

Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem Niras og DTU

Del artiklen på

Sideløbende med at rådgivningsfirmaet Niras indsamler erfaring fra tre af de syv første pilotprojekter til bekæmpelse af lossepladsgas under den nye biocover tilskudsordning, er rådgivningsvirksomheden gået i gang med at forbedre og forenkle de målemetoder, der danner grundlag for bekæmpelsen.

Det sker ved at anvende droner til at måle udsivningen af den kraftige drivhusgas metan, der er 25 gange værre end CO2, når det gælder global opvarmning. Anvendelsen af droner sker i et tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

- Hvis vi kan foretage de nødvendige målinger af metan-udsivning fra luften, vil det effektivisere det screeningsarbejde, vi udfører for at finde frem til de lossepladser og deponier, som er de største forurenere, forklarer ekspertisechef Anders G. Christensen fra Niras.

Biologisk forurening
Ifølge Anders G. Christensen tyder meget på, at det kan lade sig gøre. Niras har fuldtidsansat en erhvervs-ph.d., som bl.a. samarbejder med DTU om at udvikle de nye målemetoder. Lossepladser og deponier kan være svært tilgængelige fra jorden på grund af bevoksning, stejle skråninger m.v.

Niras tilbyder allerede i dag ejere af lossepladser og deponier at måle forekomsten af udsivende metan, ligesom Niras kan hjælpe med alle andre aspekter af bekæmpelsen af den kraftige drivhusgas. For øjeblikket sker målingerne dog fra jorden.

Bekæmpelse af metan fra lossepladser og deponier er for tiden særligt interessant for ejerne, fordi staten frem mod år 2020 giver tilskud til at bekæmpe netop metan. Det sker under den såkaldte biocover-ordning, som administreres af Miljøstyrelsen, og som skønnes at indeholde midler til bekæmpelse af metan-udsivning fra ca. 100 lossepladser og deponier i Danmark.

Kraftigere end CO2
I øjeblikket er der i alt syv pilotprojekter i gang i Danmark, hvor Niras er rådgiver på deponier i henholdsvis Audebo og Horsens samt en gammel losseplads i Køge.

Lossepladsgas indeholder bl.a. metan, der er en drivhusgas, som er ca. 25 gange kraftigere end CO2. På verdensplan er det tidligere anslået, at udledningen af metan fra affaldssektoren står for 18 procent af den menneskeskabte metan-udsivning.

-cmn

Læs mere om PCB & Miljøgifte

8/2 2016

Mest læste


Seneste nyheder