Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

Kommuner svigter miljøkontrolEn 30 fods container med gulvbrædder forurenet med PCB > 50 ppm koster i omegnen af kr. 30.000 at bortskaffe korrekt. Spænder man sin private bil foran traileren, koster det ingenting.

Kommuner svigter miljøkontrol

Der bliver dagligt kørt tonsvis af gammelt affald med miljøfarlige stoffer på stort set alle genbrugspladser i landet, mener miljøchef Knud Magnussen, Søndergaard Nedrivning A/S

Del artiklen på

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om at kommunerne skal begrænse adgangen til at aflevere farligt affald på genbrugspladsen til 200 kg årligt pr virksomhed. Problemet er bare, at affaldet ikke bliver registreret hos genbrugspladserne, og dermed er det heller ikke muligt at sikre den lovpligtige begrænsning.

Det påpeger Miljøchef Knud Magnussen fra entreprenørfirmaet Søndergaard Nedrivning A/S. Han peger på, at nogle virksomheder udnytter den manglende kontrol, og det skaber både miljøproblemer og ulige konkurrencevilkår.

I stort set alle nedrivningsopgaver vil man finde miljøskadelige stoffer i større eller mindre omfang, og vi bliver (heldigvis) ofte kontrolleret af kunder, rådgivere, bygherre og myndigheder, så vi konstant kan holde et kvalitets- og miljømæssigt højt niveau. Det forbavser mig derfor at kommunerne samtidig har en så rystende ringe kontrol med adgangen af miljøfarlige stoffer på deres genbrugspladser, siger Knud Magnussen.

Udledning via røggasser
Det er miljøchefens påstand at der dagligt bliver kørt tonsvis af gammelt affald med miljøfarlige stoffer på stort set alle genbrugspladser i landet. Det drejer sig bl.a. om tungmetaller, klorerede paraffiner og PCB, som gemmer sig typisk i fuger og gamle malinger/lakker på møbler, køkkenelementer, vægge, gulve, døre, paneler og vinduer mv.

- Man har fra myndighedernes side gjort meget for at forbedre forbrændingsanlæggene i Danmark, herunder sikret effektiv forbrænding og filtrering af røggasser således, at man ifølge Miljøstyrelsens vurdering uproblematisk kan afbrænde PCB i koncentrationer op til 10 ppm.

- Men der sker fortsat en udledning fra røggasserne ved højere koncentrationer, og ovennævnte nedrivningsmaterialer kan sagtens indeholde PCB i koncentrationer i op til flere hundrede tusinde ppm, påpeger Knud Magnussen.

Alt for let at snyde
Praksis er, at bygherrer er forpligtet til at anmelde de forventede affaldsmængder til kommunen før opstart. Kommunen fremsender herefter en anvisning på hvor det miljøfarlige affald må køres hen. For at komme af med det miljøfarlige affald hos affaldsmodtageren (forbrænding, deponi eller specialbehandling), skal nedriveren udarbejde en deklaration og medsende den analyserapport der er lavet på bygningen.

-  Alt det arbejde slipper man imidlertid for, hvis man som bygherre undlader at analysere og anmelde. Og hvis man samtidig vælger en entreprenør der ikke stiller spørgsmål om analysering, kan man oven i købet komme af med det miljøfarlige affald på genbrugspladsen til meget små penge – uden nogen som helst kontrolforanstaltninger undervejs, konstaterer Knud Magnussen.

- For miljøet og konkurrencens skyld håber jeg derfor, at man fra myndighedernes side vil tænke lidt ud af boksen. Man kunne f.eks. overveje en regulering af priserne, så det ikke er så attraktivt at snyde. Man kunne også overveje at stoppe erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne, eller man kunne ved indkørsel kræve dokumentation for at affaldet er rent. Man kunne privatisere genbrugspladserne, eller man kunne overveje en certificeringsordning så kun certificerede virksomheder må bortskaffe bygningsaffald. Det er trods alt nemmere at kontrollere forholdsvis få certificerede virksomheder end at kontrollere samtlige håndværksvirksomheder i landet.

- Mulighederne er mange, men indtil loven eventuelt bliver ændret, så må det være et rimeligt krav, at kommunerne på samme måde som os andre, gør hvad de kan for at efterleve loven, i stedet for blot at lade stå til, anfører Knud Magnussen.

-cmn


Miljøchef Knud Magnussen Søndergaard Nedrivning A/S peger på, at nogle virksomheder udnytter den manglende kontrol, og det skaber både miljøproblemer og ulige konkurrencevilkår.

Læs mere om PCB & Miljøgifte

22/8 2016