Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

Radon kan give ekstra opgaver i byggerietHjemmesiden Radonfrithjem har indtil videre data fra 3.000 boligejere, der har fået målt radonnivieauet i deres hjem, og har kan boligejere til en start tjekke risikoen

Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

Flere husejere har fået øjnene op for farerne ved radon. Det betyder, at der ligger flere opgaver og venter på landets håndværkere, hvis de specialiserer sig, lyder vurderingen fra Dansk Byggeri

Del artiklen på

Når radon siver op fra undergrunden og ind i husene via revner, sprækker og andre utætheder, kan det være sundhedsskadeligt. Den fare er også gået op for flere husejere.

Kampagnen 'Radonfrithjem', som Realdania står bag, har indtil videre data fra knap 3.000 boligejere, der har målt radonniveauet i deres hjem. Cirka halvdelen af de udførte målinger viste et niveau på over 100 becquerel pr. kubikmeter, hvor det anbefales at iværksætte enkle og billige tiltag, der kan nedbringe niveauet. Hver sjette bolig havde et niveau over 200 becquerel pr. kubikmeter, og det er så højt, at der bør sættes større tiltag i gang for at minimere den radioaktive luftart.

Brug for Radon specialister
De fleste af målingerne er udført i områder med høj risiko for forhøjet radonniveau, men resultatet underbygger tidligere landsdækkende undersøgelser fra 2001 og behovet for oplysning om radon.

- Det viser jo, at radon er et problem, man ikke kan undertrykke, men bør handle på. Derfor bliver det i endnu højere grad noget, som myndighederne og boligejerne vil have fokus på de kommende år. Det vil skabe et øget behov for håndværkere, der eksempelvis kan levere forbedret ventilation, installere radonsug eller etablere en membranløsning, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Niels Strange.

Viden er en forudsætning
Skal man for alvor høste frugterne af de boligejere, der i fremtiden vil ønske at sikre huset mod radon, er det nødvendigt at erhverve sig de rigtige kompetencer og specialisere sig inden for området.

- I dag udbydes der kurser i et samarbejde mellem Statens Byggeforsknings Institut, (SBi), og Teknologisk Institut, (TI), hvor det er muligt for håndværksmestre at få den viden med, der er nødvendig for at udføre de efterspurgte opgaver i den rette kvalitet. Byggeriet vil de kommende år gøre en indsats for at gøre boligejerne opmærksomme på, hos hvem deres hjem er i trygge hænder, og her er det nødvendigt at have papir på sine kompetencer, forklarer Niels Strange.

- Jhn

Fakta:
Siden 1998 har det været et krav til småhusbyggeriet, at konstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte - blandt andet at holde radonniveauet under myndighedernes anbefaling.

I 2010 blev der indført krav i bygningsreglementet om, at mængden af radon i indeluften ikke må overstige100 Bq/m3. Dette krav er stadig gældende.

Byggerier opført efter 2010 har færre problemer med radon end ældre byggerier.

Se radonkortet her https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon/~/media/351FE962AF9A40B998E4B53DDA389E43.ashx


Læs om SBi og TI Radonkurserne herhttp://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/radonsikring-i-bygninger-bliv-klogere-pa-hvordan-man-radonsikrer-efter-kravene-i-br


Læs mere om PCB & Miljøgifte

2/2 2017