LCA
scroll
40.000 gaskunder skiftede til fjernvarme eller varmepumpe

40.000 gaskunder skiftede til fjernvarme eller varmepumpe

Men i 2022 blev 4.421 gasfyr blevet opstillet og i 2023 var tallet 3.833 gasfyr. En del af disse er dog senere rapporteret nedtaget

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingets Erhvervsudvalg har bedt klima-, energi, og forsyningsministyer Lars Aagaard (M) oplyse antallet af nye opsatte gasfyr og antallet af nye fjernvarmekunder de sidste fem år.

I sit svar oplyser ministeren blandt andet, at ministeriet ikke har et reelt overblik i forhold til antallet af ny-opsatte gasfyr over de sidste fem år, men ifølge Sikkerhedsstyrelsen skal alle nye, ændrede eller nedtagninger af gasinstallationer anmeldes.

Opgørelse ikke mulig
Tidligere skulle det enkelte gasforsyningsselskab registrere gasinstallationer, og derfor er det ikke muligt for Sikkerhedsstyrelsen at opgøre det præcise antal gasinstallationer før 2022.

Desuden er det ikke muligt, at identificere om en installation er en nyetablering på en adresse, hvor der ikke tidligere har været gas, eller om den afløser en eksisterende gasinstallation, fordi gasfyret er udtjent og skal skiftes.

Fejlregistreringer
Alligevel oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at der i 2022 blev indrapporteret, at 4.421 gasfyr var blevet opstillet. Af dem er 302 efterfølgende indrapporteret som nedtaget igen.

I 2023 blev det indrapporteret, at 3.833 gasfyr var blevet opstillet. Af dem er 132 efterfølgende indrapporteret som nedtaget igen.

Tallene nedtagninger kan ifølge Sikkerhedsstyrelsen blandt andet skyldes fejlregistreringer, hvor gasinstallationen er registreret på en forkert adresse eller en forkert installationstype:

40.000 skiftede gasfyret ud
- Antallet af nye gaskunder skal ses i lyset af, at der ifølge Evida alene i 2023 var over 40.000 gaskunder (privat og erhverv), der skiftede gasfyret ud til fordel for blandt andet fjernvarme og varmepumper.

- Det må på den baggrund formodes, at de nyinstallerede gasfyr, som fremgår af Sikkerhedsstyrelsens data, overvejende er opsat som erstatning for et eksisterende ældre gasfyr, oplyser Lars Aagaard.

Ifølge Energistyrelsen er det enkelte fjernvarmeselskab, der har overblikket over deres kunder, herunder hvor mange nye kunder, der er kommet til over de sidste fem år.

27/5 2024