LCA
LCA
scroll
Almene lejere betaler dyrt for administrations manglende byggesagskontrolSocial- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Foto: Les Kaner)

Almene lejere betaler dyrt for administrations manglende byggesagskontrol

Boligselskab efterlader almene lejere med ekstraregning på tre millioner kroner. Ministeren vasker hænder og overlader sagen til domstolene

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Kristian Bøgsted fra DanmarksDemokraterne har bedt social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) redegøre for, om et alment boligselskab kan stilles til ansvar, hvis det efter en tagrenovering sidder bemærkninger af fejl fra både et - og femårsgennemgangen af tagrenoveringen overhørig.

Baggrunden for spørgsmålet er en konflikt mellem en almen boligafdeling i Aalborg og det almene boligselskab Plus Bolig.

I 2015 blev der lagt nye tage på husene, men entreprenøren har ikke sikret, at trækbåndene var spændt rigtigt op for at sikre, at taget ikke står og ’hopper’: Det betyder blandt andet vodsomme brag under en storm, når taget løfter sig og falder ned igen.

Fulgte ikke op på fejl
Resultatet har været revner i flere af husene, og ved såvel et-års som ved fem-års gennemgangen af tagrenoveringen, blev der bemærket fejl.

Plus Bolig undlod ifølge beboerne at følge op på fejlene, og forsikringen på tagene gælder ikke længere af sammen årsag.

Regningen for udbedringer ligger på cirka tre millioner kroner, men der er uenighed mellem beboerne og Plus Bolig om, hvor regningen for udbedringen skal ende.

Plus Bolig mener, at beboerne selv skal betale, mens beboerne i de pågældende ejendomme mener, at regningens skal placeres hos selskabet og dermed hos alle boligselskabets afdelinger.

Skal drage omsorg for økonomien
Pernille Rosenkrantz-Theil oplyser i sit svar til Kristian Bøgsted blandt andet, at en almen boligorganisation ifølge almenboliglovgivningen er ansvarlig for afdelingerne ’og skal drage omsorg for’, at afdelingerne er økonomisk velfungerende og fremstår i god og tidssvarende stand.

Boligorganisationen har det juridiske og økonomiske ansvar for afdelingen og tegner afdelingen udadtil.

Bygherrerollen
I renoveringssager varetager boligorganisationen bygherrerollen for afdelingerne. En afdeling i en boligorganisation er desuden økonomisk uafhængig af andre afdelinger og uafhængig af boligorganisationen. Kun afdelingen hæfter for indgåede forpligtelser:

- Det betyder, at afdelingen skal afholde de udgifter, der opstår som følge af aftaler indgået af boligorganisationen på afdelingens vegne.

- Afdelingen har ikke et juridisk krav på, at eventuelle konstaterede merudgifter, der er opstået i afdelingen som følge af en boligorganisations håndtering af en renoveringssag, dækkes af boligorganisationen, påpeger ministeren.

Må gå til domstolene
Når boligorganisationen forestår en renoveringssag i en afdeling, skal en række bestemmelser i almenboliglovgivningen dog overholdes.

En del af bestemmelserne har til formål at sikre afdelingen mod eventuelle tab, der kan følge af byggeskader, der er opstået i renoveringen, eksempelvis bestemmelser om lovpligtig opfølgning på og anmeldelse af konstaterede byggeskader og obligatoriske indberetninger til Byggeskadefonden:

- Indberetningerne til Byggeskadefonden er en forudsætning for, at byggeriet er omfattet af fondens garanti.

- Er der tale om en tvist mellem beboerne i en afdeling og boligorganisationen om eksempelvis en renoveringssag, kan beboerne indbringe tvisten for en domstol, slutter social- og boligministeren.

13/5 2024