LCA
LCA
scroll
Nu skal der fart på implementeringen af Bygningsdirektivet

Nu skal der fart på implementeringen af Bygningsdirektivet

Dansk Erhverv efterlyser dog et højere ambitionsniveau fra regeringens side og konkrete initiativer. ’Klogere energiforbrug’ har været politisk underprioriteret.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med præsentationen af køreplanen for energieffektivitet understregede klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), at EU’s Bygningsdirektiv har en stor rolle at spille.

Køreplanen peger blandt andet på, at energieffektive løsninger kan reducere forbruget af gas og olie og samtidig understøtte forsyningssikkerheden samt sænke energiomkostningerne for forbrugere og virksomheder.

Køreplan for energieffektivitet viser blandt andet vejen til, hvordan Danmark vil opfylde EU’s energisparekrav, og giver et overblik over den kommende proces for implementering af Bygningsdirektivet.

Ny forståelse af energieffektivitet
Det bliver fastslået, at de indledende skridt på en ny forståelse af energieffektivitet skal bruges som et udgangspunkt, når fremtidens rammer for energieffektivitet skal drøftes med såvel branchen som politikerne.

Og det er ikke et nyt fænomen. Energieffektivitet har i over 50 år haft en hovedrolle i det danske energisystem, siden oliekrisen i først 1973-1974 og siden 1979. Det betød, at vi af dels økonomiske og dels forsyningsmæssige årsager lærte at spare på energien:

- Energibesparelser er stadigt vigtige, men vi skal tænke bredere end det. Vi skal hurtigere kunne stille om, så vi oplader bilen og skruer op for varmen i hjemmet, når den grønne energi er i overflod – og omvendt. Derfor skal vi fremover også tale fleksibilitet, elektrificering og digitalisering, når vi taler energieffektivisering, sagde ministeren.

Skal fjerne barrierer
Han vil efter sommerferien invitere til en række møder med branchen om udvikling af et bredere fokus på energieffektivitet, implementeringen af Bygningsdirektivet og generelt fokus på at fjerne barrierer.

Ikke mindst Michael H. Nielsen, der i mange år var direktør i det hedengangne Dansk Byggeri, understregede igen og igen, at ’den bedste energi’ er den, der anvendes mest effektivt, og at det derfor er vigtigt hele tiden at forny indsatsen mod energispild.

Højere energiafgifter end andre EU-lande
Danmark har i årtier haft en lang række af energiafgifter, som er højere end EU’s minimumssatser. Afgifterne har og vil også fremover give danskerne store økonomiske incitamenter til at spare på energien.

Dertil kommer, at dieselafgiften er hævet, og der er afsat flere milliarder kroner til energibesparende puljer - 1,8 milliarder kroner til Fjernvarmepuljen og 3,2 milliarder kroner til Erhvervspuljen. Støtteordninger som bidrager til at opfylde EU’s energisparekrav.

Efterlyser konkrete initiativer
Og der er ros til køreplan for energieffektivisering fra Dansk Erhverv. Der dog gerne havde set større ambitionerer og konkrete initiativer for et mere energieffektivt Danmark:

- Energieffektivisering er en afgørende brik i det energipuslespil, der skal lægges for at omstille os væk fra Putins gas. Derfor er det godt, at ministeren med den nye rammesætning nu tillægger sig en moderne tilgang til energieffektivisering, hvor der også er fokus på digitalisering og ikke mindst elektrificering, så vi udnytter den rivende udvikling i energieffektiv teknologi, siger Ulrich Bang, der er underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Politisk underprioriteret
Dansk Erhverv har for nylig sammen med TEKNIQ præsenteret et udspil, som indeholder 31 konkrete anbefalinger til, hvordan vi får et mere grønt, fleksibelt og effektivt energiforbrug - eksempelvis mere grøn strøm til danske virksomheder og boliger:

- Det ærgrer os, at regeringen ikke udnytter det store potentiale i et mere intelligent, digitalt og fleksibelt energiforbrug med konkrete initiativer. Danskerne behøver ikke selv stå op midt om natten for at tænde vaskemaskinen for at spare penge.

- Vi kan spare 10 procent af bygningers energiforbrug blot ved at bruge data og digitalisering til at justere varmepumpen, når strømmen er billigst og grønnest., siger Ulrich Bang, som mener, at der er et stort potentiale for et ’klogere energiforbrug’ i Danmark, som har været politisk underprioriteret.

14/6 2024