LCA
LCA
scroll
Staten betaler gigantisk FN-husleje på 3.660 millioner kroner

Staten betaler gigantisk FN-husleje på 3.660 millioner kroner

De danske skatteydere skal årligt bidrage med 122 millioner kroner på uopsigelig huslejekontrakt i Nordhavn i 30 år

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Husleje for FN-bygning i københavnsk velhaverkvarter bliver på 3.660 millioner kroner.

Udenrigsministeriet har orienteret Folketingets Finansudvalg om økonomien for den danske statskasse ved at sige ja til FN’s Børnefonds (UNICEF) anmodning om at opføre et nyt varelager og kontorhus i København.

Danmark har siden 1962 været værtsland for UNICEF’s humanitære varelager, og de samlede lejeudgifter udgør i dag cirka 62 millioner kroner årligt. Beløbet finansieres vi

Udviklingsbistanden, og lageret spiller ifølge ministeriet ’en central rolle i at få livsvigtig nødhjælp til verdens brændpunkter.

Nødhjælp
Der sendes ifølge oplysningerne til Finansudvalget dagligt nødhjælp til udsatte børn og familier i humanitære kriser – blandt andet i Ukraine, Gaza og Afrikas Horn.

Men UNICEF’s kapacitetsbehov er øget i takt med, at globale behov for humanitær nødhjælp er steget de seneste år - en stigning, der forventes at fortsætte i de kommende år.

På den baggrund har UNICEF anmodet Danmark om en udvidelse af UNICEF’s aktiviteter i Nordhavn med et nyt varelager og kontorhus.

Lejevilkår endnu ikke på plads
Det har regeringen sagt ja til, og det nye varelager og kontorhus opføres af By & Havn. Det forventes at stå klart i 2028 og lejevilkårene er endnu ikke endeligt forhandlede, men et foreløbigt udgiftsskøn er cirka 122,0 millioner kroner i årlig husleje og drift.

Der er altså tale om en estimeret årlig merudgift på cirka 60,0 millioner kroner.
Lejeperioden forventes at være uopsigelig i en periode på 30 år fra 2028:

- Det bemærkes, at udgiftsskønnet for leje og drift fortsat er behæftet med usikkerhed, dels fordi det endelige byggeprogram er under udarbejdelse, og dels på grund af uvished om endelige entrepriseudgifter, som ikke kendes før foråret 2025, samt at lejevilkårene endnu ikke er endeligt forhandlede.

By & Havn finansierer byggeriet
Dennis Flydtkjær fra DanmarksDemokraterne har derfor spurgt udviklingsminister Dan Jørgensen (S) bekræfte, at der er tale om en total lejeudgift på 3.660 millioner kroner, og det bekræfter ministeren i sit svar:

- Jeg kan bekræfte, at det er By & Havn, der opfører det nye varelager og kontorhus til UNICEF. By & Havn finansierer byggeriet, som Bygningsstyrelsen/ Udenrigsministeriet efterfølgende lejer sig ind i til brug for UNICEF, oplyser ministeren blandt andet.

Usikkerhed om huslejen
Huslejen til By & Havn finansieres ifølge Dan Jørgensen af Udenrigsministeriet over samme konto som ’Bistand til udviklingslandene’:

- Det er endvidere korrekt, at der i aftalen lægges op til en uopsigelig husleje i en 30- årig periode, og at opdaterede udgiftsskøn for leje og drift af det nye varelager og kontorhus til UNICEF estimeres til cirka 122 millioner kroner. årligt.

- Dette skøn er behæftet med usikkerhed og vil blive opdateret løbende frem til indgåelse af den endelige lejeaftale, slutter Dan Jørgensen.

24/6 2024