oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Tag

Brandsikkert celleglas hindrer brandsmitteDer er udlagt i alt 2743 kvadratmeter Foamglas på Bestsellers bygninger i Aarhus. Det er brugt på alle de tagterrasser og taghaver, der betrædes eller støder op til højere bygningsdele.

Brandsikkert celleglas hindrer brandsmitte

Opbygning af tagterrasser med Foamglas har både betydning for brandrisikoen, tætheden og effektiviteten i byggeriet

Del artiklen på

Bestsellers nybyggede hovedkontor rejser sig som en markant silhuet på havnen i Århus. Det er blevet en kendt profil i den nye havnefront, som tæller andre arkitektonisk højtprofilerede bygninger som Navitas og DOKK1 og de nye, store lejlighedskomplekser.

- Bygningskomplekset er specielt, både på grund af størrelsen, men også fordi arkitektfirmaet C.F. Møller har formået at skabe en arbejdsplads, hvor inde- og udearealer integreres på en måde, der udnytter nærheden til vandet. Vi får en fornemmelse af, at der er tale om en by i byen. Tagfladerne udnyttes til terrasser, hvor kanaler og vand på alle fire sider fremhæver beliggenheden, siger konsulent Peter Westergaard fra Foamglas, som har bidraget med det specielle isoleringsmateriale til samtlige tagflader, som er udnyttet til tagterrasser.

Trykfast, vandtæt og brandsikkert
Foamglas er kendetegnet ved, at det er så trykfast, at det kan indgå som et bærende element i konstruktionen. Samtidig er det brandfast, hvilket har været en væsentlig parameter ved valget til brug ved tagterrasserne. Entrepriseleder Michael Vedholm hos Skantag, der har været udførende på den del af byggeriet, fortæller:

- Byggeriet er kendetegnet ved en meget høj hovedblok og en række blokke af varierende højde. Tagfladerne støder ofte ind til langt højere bygninger, og derfor er der brug for teknikker, der kan være med til at hindre brandsmitte, hvis det skulle gå galt. Den rolle kan Foamglas løse, ligesom vi har brugt det på tagterrassen på den højeste blok, hvor brandvæsenet kan have svært ved at nå op, siger han.

Han suppleres af Foamglas’ Peter Westergaard:

- Modstandsdygtigheden mod brand og fugt er de væsentligste årsager til at benytte et produkt som vores. Det er med til at sikre en bygning, men det er også i mange tilfælde en væsentlig faktor i at reducere omkostningerne til forsikring. Det er dyrere at benytte Foamglas ved opførelsen, fordi materialeprisen er lidt højere, men besparelsen på forsikringen, samt ingen udgifter til drift og vedligehold, kan ofte betyde, at investeringen i materialet er tjent hjem på ganske kort tid. Herefter går regnskabet i plus, tilføjer han.

Foamglas fremstilles til det europæiske marked på virksomhedens fabrikker i Belgien og Tjekkiet. Udtjente bilruder omsmeltes ved en særlig teknik og omdannes til et hulrumsfyldt skum, som stivner til celleglas. Så hårdt, at der kan bygges ovenpå blokkene af celleglas, og uimodtageligt for såvel brand som fugt.

Om Bestsellers hovedkvarter:
Arkitekt: C.F. Møller
Rådgivende ingeniør: Cowi A/S
Totalentreprenør: MT Højgaard AS
Tagdækker/udførende: Skantag A/S
Areal udlagt med Foamglas: 2743 kvadratmeter.

-los

Læs mere om Tag

7/6 2017

Mest læste


Seneste nyheder