left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Tag

Grønne tage afhjælper storbyens problemer

Grønne tage afhjælper storbyens problemer

Byerne har store arealer med bygninger, asfalt og fliser. Det kan give problemer med regnvand, men også øge temperaturen - grønne tage afhjælper mange af generne

Del artiklen på

Vi kender alle til, hvor varmt det kan være på en asfalt belagt parkeringsplads på en sommerdag, sammenlignet med en kølig græsplæne. Denne temperaturforskel kaldes Urban Heat Island effekt. Ved hjælp af termisk foto af et grønt tag sammenlignet med et traditionelt sort tag, ser man tydelig en stor forskel i temperaturen, og den høje varme et sort tag absorbere eller afgiver. I byerne er det de store arealer, som er dækket af bygninger, fliser og asfalt, der absorberer solens energi som varme i stedet for at reflektere varmen eller bruge den, som planterne på et grønt tag kan.

Dette problem med overophedning af byerne er mere kendt i USA og Kina, hvor varmen kan blive meget intens og give behov for afkøling via klimaanlæg - og det øger strømforbruget.

I Danmark er det mere problemerne med store mængder regnvand, der er fokus på, når vi taler om klimaforandringer og grønne tage. Regnvandsabsorbering samt dræn er derfor nok den mest kendte fordel, man opnår ved etableringen af et grønne tage i byerne i Danmark.

Grønne tage som afvandingsstrategi
Hos GrowTek mærker de tydeligt at efterspørgslen på grønne tage er større i de store byer som København, Århus, Aalborg, Odense osv. end resten af Danmark. GrowTek har bl.a. leveret grønt tag til et byggeri på godsbanearealet i Aalborg, hvor der var stort fokus på problemer med regnvandsmængderne.

Som en del af Aalborg Kommunes afvandingsstrategi for området, finder vi etablering af flere grønne tage, da de tilbageholder en del af vandet og derved mindsker presset på kloaksystemet. Det vand som planterne optager bliver returneret til atmosfæren via fordampning. Overskudsvand løber langsomt af taget, da det skal igennem jord og drænunderlag, hvor det samtidig filtreres inden det ender i kloakken.

Renere luft i byerne
Et andet storbyproblem som grønt tag kan hjælpe med at løse er den dårlig luftkvalitet fra trafik og andre forureningskilder. Mere grønt i byerne kan hjælpe til at filtrere de skadelige gasser, men det kan være svært at få plads til flere grønne arealer, store træer og parker. Derfor kan man med fordel udnytte pladsen på byens tage, til at få mere grønt i byerne.

Etablering af et grønt tag
Ved store projekter som etagebyggeriet ”Jacobsens Have” i Valby, hvor GrowTek Entreprise ApS fornyeligt har monteret et grønt tag, er det vigtigt at sikkerheden er i top for de medarbejdere, der render rundt højt oppe på taget. Materialerne løftes op med kran, sedummåtterne rulles ud og tilpasses nemt ved kanterne. Det tager kun ganske få dage at etablere et grønt tag i den størrelse. 

-mir

Læs mere om Tag

20/4 2017