Aktuelle nyheder - Tag

Klimaforandringer gør grønne tage gavnlige Ekstensive tage er oftest beplantet med stenurten ’sedum’, der kræver en meget lav grad af vedligehold, og som er specielt velegnet til at gro på tynde tage.

Klimaforandringer gør grønne tage gavnlige

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af m2 grønt tag tidoblet de seneste år. De grønne tage kan bl.a. hjælpe med at aflaste kloaknettet, når klimaforandringerne sender store skybrud ind over byerne

Del artiklen på

Af Tine Maria Kristiansen

I takt med at klimaet bliver varmere, kommer der flere og voldsommere skybrud, som kan forårsage oversvømmelser i både kældre og kloakker.

Udviklingen truer især byerne, der er udfordret af mange hårde og lukkede overflader, som hindrer regnen i at sive ned i jorden.

Skybrudssikring er derfor et varmt emne i byggebranchen, hvor en af tidens populære løsninger er grønne tage, som kan hjælpe med at opsuge og holde på de store vandmængder.

Ekstensive tage
Den mest almindelige type grønne tag er det, man kalder et ’ekstensivt tag’, som er karakteriseret ved et meget tyndt vækstlag på mellem 3 og 15 cm.

Fordelen ved et tyndt ekstensivt tag er, at det har en lav vægt, som gør det nemt at etablere de fleste steder.

Jo tyndere et tags grønne vækstlag er, jo hurtigere bliver det dog vandmættet. Derfor kan et ekstensivt tag ikke forhindre al regnvandet i at løbe ned i kloakkerne.

Alligevel spiller tagene en rolle i forhold til at undgå oversvømmelser i byerne.

Et grønt ekstensivt tag bremser nemlig stadig vandets hastighed og aflaster på den måde kloaknettet, når uvejret rammer.

Intensive tage
Ønsker man imidlertid et tag, som kan opsuge en større mængde regnvand, skal man vælge en kraftigere tagløsning med et dybere vækstlag. Nemlig de såkaldte ‘intensive tage’, man også kalder ‘taghaver’.

Fordelen ved intensive taghaver er, at de kan optage op til 30 % mere vand end de mest effektive tynde ekstensive tage. Samtidig har taghaverne også det plus, at man kan benytte dem til ophold, hvorimod de tynde tage kun er til at se på.

Blå tage
Udover ekstensive og intensive tage, findes der også grønne tagløsninger, som er endnu mere effektive, når vandet vælter ned fra oven.

Disse betegner man som ’blå tage’, fordi man laver et opsamlingsbassin under det grønne vækstlag, som kan holde på vandet i flere måneder.

Ifølge Louise Hansen, som er salgschef i virksomheden Byggros, der blandt andet vejleder og rådgiver om grønne tage, er den blå tagløsning ikke så almindelig endnu.

- Mange skal vænne sig til, at taget også kan være et sted, hvor man kan opmagasinere vand, og det er altid svært at ændre på byggetraditionerne. Især her, hvor det kræver en større omhyggelighed i forhold til at tætne tagets membran, forklarer hun.

Louise Hansen tror dog stadig på, at der vil komme flere både blå og grønne tage, i takt med at behovet for skybrudssikring stiger.

Her er en grafik over et ‘blåt tag’, hvor der er etableret et ekstra vandmagasin under det grønne tag til håndtering af kraftige regnskyl.

Grønne åndehuller
Regnvandshåndtering er imidlertid kun en af flere fordele ved et grønt tag, forklarer Louise Hansen.

- Hvis man f.eks. gerne vil lave mere bynatur, kan udnyttelsen af tagoverfladerne være en måde at skabe plads til grønne åndehuller for både mennesker og dyr, siger hun og forklarer, at grønne tage især er gode for biodiversiteten, da de kan understøtte forskellige plantearter og tiltrække en bred skare af insekter.

Også her vil et kraftigere intensivt tag være mere effektivt, da et dybere vækstlag betyder, at der er mulighed for en større artsvariation af planter.

- Og så tror jeg bare, at langt de fleste foretrækker at have udsigt til grønne overflader fremfor sort tagpap, siger Louise Hansen og refererer til, at flere undersøgelser også har vist, at det har en positiv effekt på menneskers sundhed, at kunne se ud på noget natur fra deres bolig eller arbejdsplads.

Mange fordele giver gevinst på den lange bane
Til sidst forklarer Louise Hansen, at grønne tage også har en temperaturregulerende funktion. Særligt om sommeren har man i mange byer problemer med fænomenet ’Urban Heat Islands’, hvor store mørke overflader såsom sorte tagpaptage og asfaltbelægninger får solen til at varme luften uforholdsmæssigt meget op.

De grønne tage har her en kølende effekt, som opstår, når solen fordamper vandet fra jorden og planterne.

- I sidste ende har det også en økonomisk værdi, fordi de, der lever i byerne slipper for at skrue højere op for deres klimaanlæg, siger Louise Hansen og peger på, at grønne tage omvendt også kan have en mindre effekt mod kulde om vinteren.

Ifølge hende har DTU f.eks. lavet målinger, der viser, at et grønt tag på 6 cm kan modsvare 5 cm stenuld i isoleringen.

- Dog med en varierende effekt, alt efter hvor vandmættet taget er, tilføjer hun og afslutter:

- Så selvom det måske koster flere penge at etablere et grønt tag, kan det på den lange bane give en økonomisk gevinst på grund af de mange fordele, man får ud af det.

Læs mere om Tag

10/10 2022