Aktuelle nyheder om byggebranchen - Tag

Tækkemænd samles under ét tagDe to formænd Thomas Gerner fra Tækkelauget og Henrik Henriksen fra Dansk Tækkemandslaug er glade for den brede opbakning, der var fra medlemmerne i begge foreninger, til den forestående sammenlægning

Tækkemænd samles under ét tag

I weekenden besluttede de to gamle laug for tækkemænd sig for at samle kræfterne. Og med hjælp fra Dansk Byggeri vil de bruge den nye styrke på at udvikle faget, så det kan tiltrække unge i fremtiden

Del artiklen på
I dag har Danmark to tækkemandslaug, men inden længe vil fagets udvikling, uddannelser og teknisk, juridisk bistand formodentlig blive varetaget af et nyt, stærkt laug forankret i Dansk Byggeri.

Vejen frem mod en sammenlægning blev banet i weekenden, hvor begge laug holdt generalforsamling med sammenlægningen på dagsordenen. Og den blev bakket op i begge forsamlinger.

- Fordums uenighed er lagt bag os. Vi kan ikke drive vores uddannelser uden for Dansk Byggeri, som sidder med ved bordet i de organer, der også skal være med til at sikre, at vi i fremtiden har unge, veluddannede tækkemænd, lyder det i en fælles udtalelse fra de to laugs bestyrelser, som også ser frem til at nyde godt af Dansk Byggeri som vidensbank såvel fagligt som erhvervspolitisk og i forhold til jura, byggeteknik og bygningsreglement.

Sammenlægning giver slagkraft
Sammenlægningen af det to tækkelaug har været på vej længe og er først og fremmest begrundet i den styrke, som et større og mere slagkraftigt tækkelaug kan levere for medlemmerne og for at fremme udbredelsen af tækket byggeri i Danmark.

Det fremhæves desuden, at et nyt samlet tækkemandslaug vi, blive mere synligt og troværdigt i forhold til myndigheder, organisationer og andre samarbejdspartnere, forenkle administration og beslutningsgange samt få en skarpere og mere overskuelig profil i forhold til kunder, garantier og værdier i det hele taget

Afventer formel godkendelse
Formelt set skal der ske en godkendelse af sammenlægningen ved en ny, ekstraordinær generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug, som vil blive afviklet først i april måned, men direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, forventer ikke, at godkendelsen vil volde problemer.

- Der er som udgangspunkt opbakning til at slå kræfterne sammen. Det giver styrke i hård konkurrence om politisk opmærksomhed, men også i forhold til fagenes markedsføring i byggeriets værdikæde. I Dansk Byggeri glæder vi os til at stille viden, medlemsservice og eksperter til rådighed for et af de smukkeste traditionelle håndværk, som vi tror på, har en stor fremtid foran sig, siger Michael H. Nielsen.

- Jhn


Læs mere om Tag

7/3 2017

Mest læste


Seneste nyheder