Aktuelle nyheder - Træ

Miljøstyrelsen: Alle skal kende EUTRI 2016 kunne Indonesien som det første land udstede FLEGT-licenser ved eksport til EU. FLEGT licenstræ opfylder automatisk EUTR og friholder importører i EU fra at gennemføre yderligere Due Diligence.

Miljøstyrelsen: Alle skal kende EUTR

EU’s Tømmerforordning (EUTR) er et vigtigt redskab som alle, der importerer eller sælger træ og trævarer, skal følge

Del artiklen på

Af Louise Skjellum Strøbech
Miljøstyrelsen har skruet op for tilsynet med virksomheder, der importerer træ. I 2016-17 var Miljøstyrelsen på tilsyn ca. 80 gange som led i kontrollen med ulovligt fældet træ. Styrelsen udstedte i samme periode 20 påbud, og 3 virksomheder blev meldt til politiet. Det er en fordobling af tilsynene i forhold til den foregående toårs periode.

Fuldmægtig Niels Bølling fra Miljøstyrelsen vurderer, at mange virksomheder fortsat ikke har fået sat sig ordentligt ind i reglerne, så i maj og juni sendte styrelsen brev ud til de 3889 virksomheder, der havde importeret træ i 2017, med oplysninger om reglerne i EU's tømmerforordning. Målet med brevet var, at virksomhederne undgår at importere træ, der er ulovligt fældet.

På et informationsmøde om EU’s Tømmerforordning (EUTR), som Danske Byggecentre og Dansk Træforening havde inviteret til i august, var netop Niels Bølling inviteret for at gøre tilhørerne klogere på import af træ for hhv. forhandlere og virksomheder. I sit oplæg roste han mange af de tilstedeværende for at have helt styr på sagerne.

- Men forhandlernes virkelighed er ofte, at leverandørerne slet ikke kender EUTR. De kender måske FSC og PEFC, og det er da en start, men hensigten i forordningen er, at også leverandørerne løbende opdaterer ændringer i forhold til importen, så de hele tiden har styr på sikkerhedsvurderingerne, på Due Diligence. Det er lettere at have det inde dynamisk, så ændringerne sker løbende. Ellers kan det være en stor mundfuld at gå i gang med, sagde han bl.a.

Advarer mod teak fra Myanmar
Særligt opmærksomme skal de forhandlere eller virksomheder, der indkøber træ, være på hårdttræ fra Asien, Afrika, Syd- og Mellemamerika, for tropisk hårdttræ kommer ofte fra højriskolande fra netop disse områder. Her kan man bl.a. have problemer med Due Diligence, korruption, ulovligt udstedte koncessioner, manglende retshåndhævelse i eksportlandene og hvidvask gennem certificerede koncessioner. Desuden kan det være svært som dansk virksomhed eller forhandler at verificere lovligheden af de fremsendte dokumenter og at gennemføre 3. parts verifikation.

Miljøstyrelsen advarer især mod teaktræ fra Myanmar, da det ikke er muligt at købe FSC- eller PEFC-mærket træ fra Myanmar.

- Fremadrettet vil styrelsen lægge mere pres på forhandlerleddet, som så igen kan lægge pres videre ned i kæden af leverandører. Det kommer vi bl.a. til at gøre med alt teaktræ, der bliver markedsført i Danmark, da en stor del af de detailfolk, som f.eks. sælger havemøbler i teaktræ, ikke står på Skats lister. Vi gør det også for at få et fair marked, så vi ikke får import af eksempelvis havemøbler, der går under radaren. Fremadrettet vil vi også arbejde med mere internationalt samarbejde, mere fokus på bevidst omgåelse af reglerne, tage flere prøver og lave flere analyser samt mere sammenkøring af registre, oplyste Niels Bølling, der i øvrigt opfordrede alle i branchen til at tilmelde sig nyhedsbrevet på eutr.dk.

EU’s Tømmerforordning EUTR
Formålet med tømmerforordningen er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og handel med træ og træprodukter. Ved ulovlig tømmerhugst forstås hugst, der er sket i strid med hugstlandets lovgivning.

Det er ulovligt at bringe træ eller træprodukter fra ulovlig tømmerhugst i omsætning på EU’s indre marked. Forordningen omfatter bl.a. uforarbejdet træ, planker, møbler, papir- og papvarer.

Læs mere om Træ

25/9 2018