Aktuelle nyheder om byggebranchen - VVS

Flere ordinære praktikaftaler

Installationsbranchen har indgået 14 % flere praktikaftaler i år. Stigningen trækkes op af flere ordinære praktikaftaler

Del artiklen på
I årets ti første måneder er antallet af indgåede praktikaftaler på installationsbranchens uddannelser - elektriker- og vvs-energiuddannelserne - steget med 14 % i forhold til samme periode i 2015. De øvrige byggefag har indgået 5 % flere aftaler i 2016, mens de samlede erhvervsuddannelser har oplevet et fald på 1 %.

- Installationsbranchen er i front med at skabe praktikpladser. Det skyldes en målrettet indsats, stolte lærlingetraditioner og vækst i branchen, siger økonomisk konsulent Rasmus Larsen, TEKNIQ.

Tro på fremtiden
Der har i år været en stigning i de ordinære praktikaftaler på 20 %, mens korte praktikaftaler er steget med 6 %. Andelen af indgåede korte praktikaftaler er dermed faldet i 2016. Elektrikeruddannelsen har oplevet et betydeligt fald i andelen af indgåede korte aftaler, mens vvs-energiuddannelsen har oplevet en mindre stigning.

- Den stigende aktivitet i installationsbranchen betyder, at virksomhederne tror nok på den fremtidige ordremængde til at tage en lærling i en lang ordinær aftale. Samtidig giver den nye elektrikeruddannelse mulighed for at specialisere hver eneste lærling inden for den enkelte virksomheds forretningsområder. Der laves en plan for hele lærlingens uddannelsesforløb, hvilket giver større engagement for virksomhed og lærling, siger Rasmus Larsen.

-kj

Læs mere om VVS

22/12 2016