oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - VVS

Vvs-forhandlinger er brudt sammen

Forhandlingerne mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ er strandet pga. uenigheder om vvs-overenskomstens akkordsystem

Del artiklen på

Efter endnu en dags forhandlinger om vvs-overenskomsten har forligsmanden konstateret, at det ikke har været muligt at blive enig om en fornyelse af vvs-overenskomsten. Han har derfor afbrudt forhandlingerne og sendt parterne Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ hjem.

- Vi er kede af, at det ikke lykkedes at finde en løsning. Der er ingen vindere her. Vores mål med overenskomstforhandlingerne har været at skabe et bedre grundlag for at styrke branchen, så den kan udvikle sig og sikre øget aktivitet og beskæftigelse. Og vi har gjort os umage og været fleksible på alle punkter, siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Han beklager, at det nu bliver Forligsinstitutionen og ikke parterne selv, der kommer til at bestemme indholdet i den nye overenskomst.

- Vi vil gerne have normaliseret vvs-overenskomstens akkordsystem, så vi får samme adgang til at indgå lokalaftaler, som man har på andre områder for eksempel el-området. Det betyder ikke, at vi fra arbejdsgiversiden har forsøgt at afskaffe prislistesystemet. Men vi har ønsket at skabe bedre mulighed for det lokale samarbejde og være mere innovative, siger Niels Jørgen Hansen.

Øget pres udefra
Selvom den økonomiske krise er ovre, oplever virksomhederne, at konkurrencen bliver stadigt hårdere. Der er et øget pres på branchen - ikke mindst fra nye udenlandske virksomheder.  

- Vi forstår godt, at der kan være en vis skepsis overfor nye løsninger. Det har vi forsøgt at tage hensyn til ved at foreslå nogle tryghedsskabende rammer for de lokale aftaler. Det kan for eksempel være en bund for indtjeningen og en sikring af, at akkordholderne har tilstrækkelige forudsætninger i kraft af deres erfaringer eller kurser, siger Niels Jørgen Hansen.

Forsøg på supplement
Der er i vvs-overenskomsten en helt speciel bestemmelse, den såkaldte værnebestemmelse, som begrænser mulighederne for at indgå lokale akkordaftaler. TEKNIQ har i forbindelse med forhandlingerne foreslået, at der tilføjes et sæt nye regler, så der lokalt kan laves aftaler om en anden form for akkord. Der er altså ikke tale om at erstatte bestemmelserne, men om at supplere dem.

- Det er blevet udlagt som et ønske om social dumping, men det er snarere det modsatte. Realiteten er, at den manglende fleksibilitet gør det svært for danske virksomheder at være konkurrencedygtige. Vi ønsker, at branchen og virksomhederne kan bevare arbejdspladser og er så godt rustet som overhovedet muligt i den internationale konkurrence. Derfor ville vi gerne have den fleksibilitet i forhold til lokale akkordaftaler, som man har på stort set alle andre områder, og som alle parter lever godt med, siger Niels Jørgen Hansen.

Lykkedes heller ikke i 2014
Sammenbruddet i forhandlingerne betyder, at forligsmanden i stedet udarbejder et mæglingsforslag. Hvad det kommer til at indeholde, ved ingen på nuværende tidspunkt. Men det vil indgå i det samlede mæglingsforslag, som forligsmanden fremsætter for det private arbejdsmarked formentlig i den kommende uge.

Vvs-overenskomsten omfatter omkring 1000 virksomheder med tilsammen 11.000 medarbejdere. Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2014 lykkedes det heller ikke for TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal at nå til enighed. Derfor udarbejdede forligsmanden et mæglingsforslag, som gav de samme reguleringer af lønsatser som på gennembrudsforligene. Den gennemsnitlige timeløn på vvs-området er ifølge DA’s statistisk omkring 200 kr., mens den gennemsnitlige løn ved akkordopmåling er på omkring 300 kr.

-kj

Læs mere om VVS

20/3 2017