Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

 • Nedbrydere og miljøaktører i fælles forening

  Dansk Byggeri er blevet en ”forening” mindre, men har fået en ny stærk stemme indenfor nedrivning og miljøsanering ved navn Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen
 • Droner afslører lossepladsgas

  Droner afslører lossepladsgas

  Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem Niras og DTU
 • Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Det er lykkes Dansk Byggeri at rejse midler til et kommende videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Blandt bidragsyderne er Miljø- og Fødevareministeriet med to millioner kroner
 • Pas på bly i malingen

  Før i tiden var det populært at bruge maling som indeholdt bly. Men pas på ved afslibning, for støvet fra den blyholdige maling er sundhedsskadeligt
 • Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Miljøvirksomheden Mijodan forvandler gammel losseplads til rekreativt område og sparer bunker af CO2 ved at slutdeponere på stedet
 • Nye milljøvejledninger er på trapperne

  Dansk Asbestforening genudgiver nu byggebranchens vejledninger til håndtering af miljøgifte som PCB, bly og asbest. Den første vejledning udkommer i december
 • Mursten bliver genbrugt i skole

  Mursten bliver genbrugt i skole

  Genanvendelsesprojekt på Bispebjerg skal munde ud i en erfaringsopsamling i samarbejde med Københavns Kommune og Teknologisk Institut. Sweco Danmark binder trådene sammen
 • Rensningsanlæg døjer med mikroplast

  En ny dansk undersøgelse fra Miljøstyrelsen vurderer, at hovedkilderne til mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj, og det ender på rensningsanlæggene
 • Kemisk bombe under mange boligkøbere

  Boligkøbere, der ikke sikrer sig mod forekomster af PCB og andre miljøfarlige stoffer udsætter sig for en meget stor risiko, både sundhedsmæssigt og økonomisk
 • Miljøfirma skærper grøn profil

  Miljøfirma skærper grøn profil

  Dansk Miljø Analyse opruster i kampen for et grønnere miljø. Det sker med ansættelsen af ny markeds- og udviklingschef med erfaringer fra entreprenenør- og videnbranchen
 • Guide til tagrenovering med asbestmistanke

  Dansk Byggeri har sammen med 3F skrevet en vejledning, hvor regler og arbejdsmetoder ved tagrenoveringer med asbestmistanke er beskrevet på en let tilgængelig måde
 • PCB er stadig et problem i skoler og bygninger

  PCB er stadig et problem i skoler og bygninger

  Særligt efter at skolereformen trådte i kraft sidste år, er indeklima på skolerne ifølge Alectias kemieksperter blevet mere afgørende for børn og unges velbefindende. Skadelig bygningskemi og PCB kommer stadig op på overfladen
 • Byggeaffald volder boligejere problemer

  Dansk Byggeri får flere gange om ugen opkald fra boligejere, der ikke ved, om der er miljøfarlige stoffer i deres bolig, og hvad de skal gøre med byggeaffaldet
 • Nedbryder kan selv skære igennem

  Nedbryder kan selv skære igennem

  Nedrivningsfirmaet LH Hockerup A/S med base i Roskilde overtager diamantskærefirmaet M. Niemann i Ringsted og tilføjer flere kompetencer i virksomheden
 • Rambøll sikrer grundvand i Holsted

  Rambøll sikrer grundvand i Holsted

  For at undgå forurening af drikkevandet i den sydjyske by Holsted graves der lige nu forurening væk fra en grund, hvor der tidligere har været et renseri
 • Samråd om arbejdsulykker og asbest

  Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen skal i samråd den 25. august 2015 om både arbejdsmiljø, alvorlige arbejdsulykker og asbest på byggepladser
 • Håndtering af giftjord giver bonus

  Håndtering af giftjord giver bonus

  Miljøtilsynet stod helt ude ved gravemaskinen, da 115.000 tons forurenet jord under Region Midtjyllands kommende akuthospital i Viborg skulle væk
 • PCB er arbejdsgivers ansvar

  PCB er arbejdsgivers ansvar

  Byggevirksomheder er ofte i berøring med det miljøfarlige stof PCB, der har været forbudt i byggematerialer siden 1977
 • Fokus på giftig nedbrydning på E&H

  Fokus på giftig nedbrydning på E&H

  Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri sætter giftig nedrivning i højsædet på årets Entreprenør- og Håndværksmesse
 • Genbrug af byggegrunde afslører gammel asbest

  Genbrug af byggegrunde afslører gammel asbest

  Byggearbejdere og borgere udsættes for asbest uden at vide det. Grontmij anbefaler myndighederne at gennemføre en pilotundersøgelse, så der bliver klarhed over omfanget
 • PCB-spørgsmål besvares on-line

  Udvidelse af PCB-rådgivningsenheden gavner nu private boligejere. Ny digital platform åbnet hos Energistyrelsen
 • Nedbrydning skal ud af skyggen

  Nedbrydning skal ud af skyggen

  Det vækker sjældent samme begejstring, når der skal rives ned, som når der er nybyggeri under opsejling. Men ved langt størstedelen af alle nybyggerier, går der en nedrivning i forkøbet
 • Miljøfarlige stoffer i byggeriet kræver aktiv videnindsamling

  Miljøfarlige stoffer i byggeriet kræver aktiv videnindsamling

  Dansk Byggeri opfordrer igen Miljøstyrelsen til at få samlet al viden og til at få sat penge af til et videncenter for affaldshåndtering, herunder asbest, pcb og bly
 • Asbest set i advokat-perspektiv

  Hvis asbestudsættelse anerkendes som en arbejdsskade betyder det, at man er berettiget til erstatning, hvis man har pådraget sig sygdommen som følge af arbejdet med asbest
 • BAT-kartellet kræver fuld asbest-exit

  Information om asbest i sommerhuse er et skridt på vejen, men byggeriets fagforeninger i BAT-kartellet efterlyser en samlet national plan for et asbestfrit Danmark