Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2017/S 155-322359

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hofor A/S
1007 3022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Peter Albæk Fanth
Telefon: +45 33953395
E-mail: raadgiverydelser@hofor.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: distribution af gas, varme og vand, bortledning af spildevand og produktion af el og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgiverydelser 2017+.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rådgivning indenfor fagdisciplinerne arkitektarbejder, landinspektørarbejder og ingeniørarbejder i forbindelse med HOFORs aktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og energiproduktion.

Udbuddet er opdelt i 6 kompetenceområder (vand, spildevand, varme/gas/køl, vind, kraftvarme, alle forsyninger) bestående af i alt 15 delaftaler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 598 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1, Vandrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter vandrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. HOFORs mangeartede produktions- og vanddistributionsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for ledningsomlægninger, bygværker, vandværker, kildepladser samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Risiko kortlægning i forhold til DDS dokumenteret drikkevands sikkerhed

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor vandforsyning herunder ledningsarbejder, kildepladser, vandværker etc.

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

— Udførelse af grundvandskemiske vurderinger (både naturlige og miljøfremmende stoffer).

— Udførelse af vandboringer, geotekniske boringer og grundvandsænkning.

— Udførelse af borehulslogging inkl. databearbejdning og tolkning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2, Spildevandsrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter spildevandsrådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. HOFORs mangeartede spildevandsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for ledningsomlægninger, bygværker, betonbassiner, mindre og større pumpestationer samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Projektudvikling af medfinansieringsklimaprojekter, herunder håndtering af mange interessenter

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor spildevandsforsyning herunder ledningsarbejder, pumpestationer etc.

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. hydrauliske beregninger og modelarbejder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. hydrauliske beregninger og modelarbejder ifm. HOFORs mangeartede spildevandsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være analyse- og modelarbejde, herunder:

— Udarbejdelse af hydrauliske beregninger og modelarbejde for spildevands- og vandledningsveje.

— Tilretning af modeller og opstilling af scenarier i modeller.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4, Varme/gas/køl rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter varme/gas/køl rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. HOFORs mange artet varme-, gas- og fjernkølingsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, trykstødsanalyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Support til Business Case beregninger og prisoverslag i forbindelse med analyseprojekter

— Projektforslag (produktionsanlæg og nye netforbindelser) i forbindelse med myndighedsbehandling

— Projektudvikling og projektskitser

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for nye ledninger, ledningsomlægninger, bygværker, pumpestationer samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor varme-, gasforsyning og fjernkøling

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5, Vindrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. HOFOR vinds mangeartede aktiviteter i udvikling, projektering, opførsel og drift af vindmølleparker

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling, koncept design og udvikling etc.

— Deltagelse i due diligence

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af konceptstudier, basis designs, design basis og detailprojektering

— Input til myndighedsansøgninger og ved behandling

— Udarbejdelse af hydrauliske, geotekniske og strukturelle beregninger. Beregninger for ledninger, transformere LW og MW, Scada og nettilslutning. Vindproduktionsberegninger, interface management, dynamiske lastberegninger, katodiske beskyttelsessystemer, udarbejdelse af drift og vedligeholdelses systemer og planer

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor udvikling af havvindmølleparker

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. HOFORs mangeartede kraftvarmeaktiviteter indenfor kedelanlæg, fyringsanlæg, bulk håndteringsanlæg, denox, desox, el- og posefiltre, turbiner, varmevekslere, røranlæg, ventiler, pumper, mindre ombygninger af maskiner, elanlæg etc.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— 3D CAD assistance

— SRO håndtering herunder SCADA, PLC og kodning

— Myndighedsbehandling

— Kemiassistance, fx DENOX, vandkvalitet, brændselsanalyser og certificeringer etc.

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor kraftvarmeområdet

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgiver

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. elanlæg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71320000
71330000
71500000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 7 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. elanlæg.

Typiske opgaver vil omhandle nettilslutning, transformere, generatorer og hjælpeanlæg, magnetisering, anlægsbeskyttelse, motorer, frekvensomformere, højspændingsanlæg, lavspændingsanlæg, UPS, batterianlæg, ABA, bygningsinstallationer, udendørsbelysning, tavlebygning/ændringer, herunder:

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere.

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisaton / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. drift og udvikling af TURABS

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 8 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. TURABS.

Typiske opgaver vil omhandle optimering og vedligeholdelse af TURABS, herunder:

— Bygherrerådgivning i tolkning af data og udvikling af system.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9, Rådgivning med overvægt af arkitektarbejde

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 9 omfatter rådgivning med overvægt af arkitektarbejde ifm. HOFORs mangeartede forsyningsaktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og kraftvarme.

Typiske opgaver vil være skitseprojekter til brug for myndighedsbehandling, input til lokalplansarbejde m.m., design af konstruktioner og byggesagsbehandling samt arbejde indenfor landskabsarkitektur.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 10, Rådgivning med overvægt af landinspektørarbejde

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71350000
71353000
71355000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 10 omfatter rådgivning med overvægt af landinspektørarbejde ifm. HOFORs mangeartede forsyningsaktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og kraftvarme.

Typiske opgaver vil være tinglysning, screening af matrikeldata, matrikulært arbejde samt i mindre omfang indmåling og afsætning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 11, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71350000
71400000
71500000
71600000
90730000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 11 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. aktiviteter der omfatter mere end et kompetenceområde (fx anlægsprojekter hvor flere forsyningsarter etableres eller renoveres samtidig i en gade) eller tunnelering og skaktopbygning eller større byggeri.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Tværfaglig koordinering og projektledelse

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt.

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for nye ledninger, ledningsomlægninger, bygværker, pumpestationer, vandværker, kildepladser samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor vand-, spildevand-, varme-, gasforsyning, fjernkøling, vind, kraftvarme, tunnelering og skaktopbygning og større byggeri

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For delaftale 11 og 12 gælder, at ansøger kun har mulighed for at søge om prækvalifikation eller være underleverandør til enten »delaftale 11, rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder« eller »delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre byggeri«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. mindre byggeri

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71310000
71320000
71330000
71400000
71500000
71600000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 12 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre nybyggeri samt om- og tilbygninger med et rådgiverhonorar optil 0,3 mio. kr.

Typiske opgaver vil være analyse, projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn med mindre projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Byggesagsbehandling

— Udarbejdelse af statiske beregninger for bygningskonstruktioner, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor byggeri

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For delaftale 11 og 12 gælder, at ansøger kun har mulighed for at søge om prækvalifikation eller være underleverandør til enten »delaftale 11, rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder« eller »delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre byggeri«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 13, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. SRO

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71320000
71330000
71500000
71600000
42961200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 13 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. SRO.

Typiske opgaver vil være procesregulering, systemopbygning, projektering og instrumentering ifm. nye anlæg og vedligehold herunder:

— Bygherrerådgivning ifm. nye anlæg og vedligehold af HOFORs SCADA systemer, herunder udarbejdelse af ændrings- og optimeringsforslag. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning

— Vedligehold af PLC'er

— Kodning, herunder udvikling, i HOFORs eksisterende SCADA systemer og PLC'er, med udgangspunkt i HOFORs standarder

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere.

— Udarbejdelse af kravspecifikationer ved udbud, hvor teknisk viden indenfor SRO-området er påkrævet.

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 14, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. energianalyser

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71620000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 14 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. forprojekter og udviklingsprojekter.

Typiske opgaver vil være teknisk/økonomiske analyser rettet mod udvikling af HOFORs forsyningsnet eller varmeproduktion herunder:

— Tekniske og økonomiske analyser af energisystemer og fjernvarmesystemer

— Tekniske og økonomiske analyser af produktionsanlæg til varmeproduktion (eksempelvis kraftvarmeanlæg, kedelanlæg etc)

— Teknisk/økonomisk analyse af systemer med varmepumper

— Teknisk/økonomisk analyser af ledningssystemer og komponenter i disse (varmevekslere, spædevandanlæg, trykholdesystemer, reguleringsorganer m.v.)

— Tekniske og økonomiske analyser af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra industrier o.l.

— Support til analyser af rammebetingelser for varmeproducerende anlæg i fjernvarmesystemer, herunder lovgivning og afgiftsmæssige forhold

— Support til Business Case beregninger

— Support til systemsimuleringer af varme og elnet

— Support på hydrauliske simuleringer af fjernvarmenet

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, trykstødsanalyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 15, Udbudsrådgivning

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
79418000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 15 omfatter udbudsrådgivning. Rådgivningen foregår med sædvanlig ansvarsfordeling jf. ABR 89 pkt. 1.2.1.

Typiske opgaver vil være udbud af tjenesteydelser, varekøb og bygge & anlægsopgaver, herunder:

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Periodevis udlån af udbudskonsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor udbudsrådgivning hos HOFOR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delrammeaftalen kan forlænges 2x1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 011-016175
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1, Vandrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Hellerup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Envidan A/S
Kastrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
Allerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2, Spildevandsrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Envidan A/S
Kastrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
Allerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Orbicon A/S
Høje Taastrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 68 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 68 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. hydrauliske beregninger og modelarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Orbicon A/S
Høje Taastrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Envidan A/S
Kastrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4, Varme/gas/køl rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Damgaard Rådgivende Ingeniører
Roskilde
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 56 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 56 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5, Vindrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
Allerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ÅF A/S
Herlev
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 6, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
WSP Parsons Brinckerfoff Danmark A/S
København K
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 142 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 142 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 7, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. elanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ÅF A/S
Herlev
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Delaftale 8, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. drift og udvikling af TURABS

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Delaftale 9, Rådgivning med overvægt af arkitektarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Architects A/S
København NV
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Delaftale 10, Rådgivning med overvægt af landinspektørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
LIFA A/S Landinspektører
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 11
Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

Delaftale 11, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 136 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 136 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 12
Delkontraktnr.: 12
Betegnelse:

Delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. mindre byggeri

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Hellerup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13
Delkontraktnr.: 13
Betegnelse:

Delaftale 13, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. SRO

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Picca Automation A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
Allerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Krüger A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 28 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 14
Delkontraktnr.: 14
Betegnelse:

Delaftale 14, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. energianalyser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
Allerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
Kgs. Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SWECO Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
København S
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Viegand Maagøe A/S
København K
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 15
Delkontraktnr.: 15
Betegnelse:

Delaftale 15, Udbudsrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
A-2 A/S
København Ø
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1.

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens § 7 stk.1. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer