Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rødovre: Anlægsarbejde: veje

2017/S 156-323340

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mica Lyngsø Russ
Telefon: +45 36377228
E-mail: cn23366@rk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Roskildevej etape 1.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45221111
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Roskildevej etape 1. er en del af Rødovre Kommunes plan for fornyelse af Roskildevej.

Projektet indeholder ombygning af 2 signalregulerede kryds på Roskildevej og omprofilering af Roskildevej imellem krydsene. Dertil skal Hvidovrevej ligeledes omprofileres for at skabe flere p-pladser til de handlende på Damhus Torvet, hvor der skal anlægges en større pladsdannelse med springvand og sivegade.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 508 206.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232411
45232420
45233000
45233100
45233120
45233121
45233124
45233123
45233125
45233127
45233161
45233162
45233220
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rødovre.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave er en hovedentreprise for udførelse af infrastrukturarbejde på Roskildevej, Hvidovrevej og Damhus Torvet i Rødovre Kommune.

Hovedentreprenørens arbejde omfatter bl.a.:

— Jordarbejder

— Springvand inkl. teknikbygning

— Belægninger (asfalt og granit mm)

— Vejafvanding

— Beplantning

— Belysning

— Signalanlæg

— Trafikafvikling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Udførelse af fodgængerfelter på Roskildevej i asfalt og termoplast i stedet for af granitfliser

— Ændring af granitfliser på torvet fra 3 forskellige typer til 1 type

— Driftsaftale for springvand

— Fornyelse af slidlag på Hvidovrevej

— Levering af betonvandrender på Hvidovrevej.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 082-157713
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Barslund A/S
10621577
Agernvej 4
Kvistgård
3490
Danmark
Telefon: +45 48143411
E-mail: info@barslund.as
NUTS-kode: DK021

Internetadresse:https://barslund.as

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 508 206.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til klagenævnet inden bestemte frister. Klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer