Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 156-323344

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
KPC København A/S
30913574
Dalgasgade 25, 6. sal
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Larsen
Telefon: +45 22727638
E-mail: mla@kpc.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kpc.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: totalentreprenør på vegne offentlig myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lyngby Hovedgade 63.

Sagsnr.: 40079
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opførelse af ca. 10 736 m² byggeareal med 4 096 detailareal i stueplan og 145 ungdomsboliger, hvortil kommer p-kælder og teknikrum i kælder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering og montering af betonelementer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Lyngby Hovedgade 63, 2800 Lyngby, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af betonelementer. Projektet har karréstruktur og opføres i en kombination af hvide sandwichelementer og felter af teglsten eller plademateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af præfabrikerede badekabiner i beton

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Lyngby Hovedgade 63, 2800 Lyngby, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af præfabrikerede badekabiner i beton til ungdomsboligerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 130-265132
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Levering og montering af betonelementer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Levering af præfabrikerede badekabiner i beton

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer