Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 157-324857

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark
Telefon: +45 41322260
E-mail: fes-proj203@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.forsvaret.dk/fes

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter på Garderkaserne Høvelte og Antvorskov kaserne — etablering af værksted, garage og mandskabsbygninger.

Sagsnr.: 2016/008612
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbydes hovedentreprise vedrørende modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 1 på 133 Garderkaserne Høvelte og 260 Antvorskov kaserne.

Udbuddet omfatter følgende 2 delaftaler:

— Delaftale 1 vedrørende 133 Garderkaserne Høvelte bygning 305

— Delaftale 2 vedrørende 260 Antvorskov kaserne bygning 122 og 34.

Delaftale 1 vedrørende 133 Garderkaserne Høvelte omfatter nybyggeri af en garage, en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter samt teknikfaciliteter, nedrivning af eksisterende bygninger, rydning i terræn, herunder flytning af jord, etablering af blænder imod eksisterende skydebane samt etablering af nye forsyningsledninger og belægninger.

Delaftale 2 vedrørende 260 Antvorskov kaserne omfatter opførelse af ny bygning og tilbygning til eksisterende til brug for etablering af garage med værkstedsfaciliteter og administration, en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter samt teknikfaciliteter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 122 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Garderkaserne Høvelte — etablering af bygn 305 — garage og mandskabsbygning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45213000
45213100
45213310
45216000
45216200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Birkerød.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er en del af det samlede projekt kaldet »Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter« (MHMM) fase 1, som omhandler en generel modernisering af Hærens mandskabsfaciliteter i form af ny og renoverede bade- og omklædningsfaciliteter samt materieldepoter til enkeltmandsudrustning og enhedsmateriel. Derudover ombygges og nybygges et større antal garage- og værkstedsfaciliteter for at imødekomme det stigende behov for tidssvarende garage- og værkstedsfaciliteter, som skal kunne håndtere Hærens stigende antal højteknologiske køretøjer.

Projektet har tidligere været kendt under navnet »Hærens strategiske etablissementsprojekt« (HSE), men har skiftet navn under projekteringen, hvorfor projektmaterialet fortsat bærer navnet »Hærens strategiske etablissementsprojekt«.

Delaftale 1 vedrørende 133 Garderkaserne Høvelte omfatter opførelse af bygning 305 bestående af en standardgarage med plads til 16 større køretøjer sammenbygget med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 160 mand samt teknikfaciliteter. Bygning 305 har et samlet grundareal på 2 232 m², og en del af bygningen opføres i op til 3 etager svarende til et samlet etageareal på 3 374 m².

Bygningen opføres på grundlag af 2 standardbygningstyper, hhv. Hærens standardgarage M/14, og standardmateriel-, bade- og omklædningsfaciliteter.

Bygningen udføres i præfabrikerede stål- og betonelementer med tag af ståltrapezplader og betonelementer og skal overholde kravene til bygningsklasse 2020, som er en væsentlig faktor i Forsvarsministeriets Miljø- og Energistrategi 2016-2020.

Delaftalen omfatter følgende arbejder:

— jord- og belægningsarbejde

— betonarbejde

— murerarbejde

— stålarbejde

— tømrerarbejde

— malerarbejde samt

— installationsarbejde

og omfatter herudover rydning i terræn, herunder flytning af jord.

Endvidere omfatter delaftalen følgende arbejder:

— nedrivning af eksisterende bygninger (bygning 62, 62A, 63, 64 og 65)

— etablering af blænder imod eksisterende skydebane samt

— etablering af nye forsyningsledninger og belægninger omkring bygning 305.

Der vil for delaftalen være bygherreentrepriser og -leverancer i form af bl.a.:

— CTS-/BMS-entreprise

— AIA-entreprise

— værkstedsudstyr samt

inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indfarvning af betonelementer i sort, jf. tilbudslisten.

Etablering af ekstra blændere/støjværn, jf. tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Antvorskov kaserne — etablering af bygn 122 og tilbygning på bygn 34 — værksted og mandskabsbygning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45213000
45213100
45213310
45216000
45216200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er en del af det samlede projekt kaldet »Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter« (MHMM) fase 1, som omhandler en generel modernisering af Hærens mandskabsfaciliteter i form af ny og renoverede bade- og omklædningsfaciliteter samt materieldepoter til enkeltmandsudrustning og enhedsmateriel. Derudover ombygges og nybygges et større antal garage- og værkstedsfaciliteter for at imødekomme det stigende behov for tidssvarende garage- og værkstedsfaciliteter, som skal kunne håndtere Hærens stigende antal højteknologiske køretøjer.

Projektet har tidligere været kendt under navnet »Hærens strategiske etablissementsprojekt« (HSE), men har skiftet navn under projekteringen, hvorfor projektmaterialet fortsat bærer navnet »Hærens strategiske etablissementsprojekt«.

Delaftale 2 vedrørende 260 Antvorskov kaserne omfatter opførelse af bygning 122 og tilbygning til bygning 34.

Bygning 122 består af nyt værksted indrettet i en standardgarage med 14 standpladser, værkstedsfaciliteter og administration i 2 etager sammenbygget med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 160 mand samt teknikfaciliteter. Tilbygningen til bygning 34 omfatter etablering af en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 160 mand samt teknikfaciliteter, som bygges på gavlen af den eksisterende garagebygning. Bygning 122 har et samlet grundareal på 2 232 m² og opføres for så vidt angår en del af bygningen i op til 3 etager svarende til et samlet etageareal på 3 600 m².

Tilbygningen til bygning 34 har et samlet grundareal på 663 m² og opføres for så vidt angår en del af bygningen i 3 etager svarende til et samlet etageareal for bygning 34 på 1 506 m².

Delaftalen omfatter udover nybyggeriet bortskaffelse af en større jordvold, etablering af en ny støjvold med den bortkørte jord, optagning af eksisterende belægninger og sløjfning af ledning under byggefelterne samt etablering af nye forsyningsledninger og belægninger omkring bygningerne.

Bygningerne opføres på grundlag af 2 standardbygningstyper, hhv. Hærens standardgarage M/14, og standardmateriel-, bade- og omklædningsfaciliteter.

Bygningerne udføres i præfabrikerede stål- og betonelementer med tag af ståltrapezplader og betonelementer og skal overholde kravene til bygningsklasse 2020, som er en væsentlig faktor i Forsvarsministeriets Miljø- og Energistrategi 2016-2020.

Delaftalen omfatter følgende arbejder:

— jord- og belægningsarbejde

— betonarbejde

— murerarbejde

— stålarbejde

— tømrerarbejde

— malerarbejde samt

— installationsarbejde

og omfatter herudover rydning i terræn, herunder flytning af jord.

Der vil for delaftalen være bygherreentrepriser og -leverancer i form af bl.a.:

— CTS-/BMS-entreprise

— AIA-entreprise

— værkstedsudstyr samt

— inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indfarvning af betonelementer i sort, jf. tilbudslisten.

Etablering af 2 ekstra grave til Multiflex-lifte, jf. tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 242-440884
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: E1014/2017
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Antvorskov kaserne — etablering af bygn 122 og tilbygning på bygn 34 — værksted og mandskabsbygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/08/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Dahl A/S
12700377
Islevdalvej 208
Rødovre
2610
Danmark
Telefon: +45 31745062
E-mail: jda@dahl-as.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse:http://www.dahl-as.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 74 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 64 903 168.81 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
København Ø
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer