Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kalundborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn

2017/S 198-408093

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Kalundborg Havn
Baltic Plads 2
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Bent Rasmussen
Telefon: +45 59534001
E-mail: br@kalundborghavn.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalundborghavn.dk

I.2)Fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kalundborg Ny Vesthavn.

Sagsnr.: 226076
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45241000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af 500 lbm kaj ved 15 m vanddybde samt 2 delvist forankrede fløjvægge på hver 40 m. Kajen udføres med ankre i 2 niveauer med stålhammer samt med pullert og fenderfundamenter pr. 15 m. Der etableres 690 m stenkastninger på siden af et ca. 140 000 m² opfyldningsområde. Dertil etableres yderligere ca. 190 000 m² havneareal ved afgravning af et landområde. 785 000 eller 920 000 m³ uddybning og klapning. Ca. 93 000 m² belægning, belysning, afvanding, spildevand og vandforsyning. Ca. 24 000 m² beplantningsbælte.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 186 268 843.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise A: Kaj, jordarbejde, opfyldning m.m.

Delkontraktnr.: A
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45241000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Kalundborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ca. 500 m spunsvægs kaj med stålhammer og ankre i 2 niveauer

Ca. 2 x 35 m spunsvægs fløjvægge, delvist forankrede, i alt ca. 1 750 t spunsvæg og ca. 365 t ankre og stræk

Ca. 520 m³ beton i 34 pullert og fender fundamenter

Ca. 390 m³ beton i ca. 600 ankerplader

34 pullerter, 150 t og 34 fendre med fenderskjold

Ca. 690 m stenkastninger

Ca. 830 000 m³ indpumpet sand

Ca. 125 000 m³ afgravning og opfyldning med lerfyld

Ca. 19 000 m² asfalt belægninger

Ca. 74 000 m² betonstens belægninger

Belysning

Afvanding

Spildevandsanlæg

Vandforsyning

Ca. 24 000 m² beplantningsbælte.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Spunsvæg beregnet for 16 m vanddybde i stedet for 15 m vanddybde. Plus 261 t spunsvæg.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten forventes givet primo september 2017. Der må ikke rammes spuns i perioden 1. november — 28. februar. Aflevering skal ske 15.2.2019.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 084-164143
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: B
Betegnelse:

Entreprise B: Uddybning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
WASA Dredging OY Ltd
0917477-9
Raastuvankatu 21B
Vaasa
65100
Finland
Telefon: +45 39104061
E-mail: Eugen.Jansen@wasadredging.fi
NUTS-kode: FI1C5

Internetadresse:www.wasadredging.fi

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 186 268 843.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 664 120.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: A
Betegnelse:

Entreprise A: Kaj, jordarbejde og opfyldning mm.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NCC Industry A/S
26708435
Tobaksvejen 2A
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 39104061
E-mail: cdy@cce.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse:www.hercules.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 145 604 723.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal disse stilles skriftligt via mail til guh@niras.dk. Spørgsmål og svar uploades på havnens hjemmeside www.kalundborghavn.dk Ansøger skal selv holde sig orienteret på hjemmesiden.

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1 nr. 2. Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Del III i ESPD skal udfyldes forså vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137,stk. 1 nr. 2.

Lavestbydende vil blive anmodet om en verifikation af ESPD indenfor 7 kalenderdage.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kst@fst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer