Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Udførelse af bygningsinstallationer

2017/S 199-408879

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 197-404126)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Agnethe Toft Andresen
Telefon: +45 20296850
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.1)Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
58182516
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Mads Wils Ibsen
Telefon: +45 41701182
E-mail: mawii@bygst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

I.1)Navn og adresser
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10 39 59 33
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Agnethe Toft Andresen
Telefon: +45 20296850
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.feas.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af BMS til Aarhus Universitet.

Sagsnr.: 2017-152-000068
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at samle alle indkøb af BMS, herunder udvalgte servicearbejder til Aarhus Universitet på rammeaftaler med tre BMS leverandører.

Rammeaftalerne udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU), Bygningsstyrelsen (BYGST) og Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS).

Betegnelsen BMS omfatter en hovedcentral (betjeningsbrugerflade) med underliggende anlæg for CTS (undercentraler i teknikrum) og IBI-installationer (rumstyring af klima, lys solgardiner m.m.).

Det er forventningen, at der under Rammeaftalerne, samlet vil blive købt for ca. 20 000 000 DKK årligt.

Grundet den betydelige volumen forventer Ordregiver at kunne opnå fordelagtige vilkår.

Rammeaftalerne har en løbetid på 4 år.

Se endvidere udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 197-404126

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB (tidligere Byggeweb). Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250, support@rib-software.dk. Udbuds nr. i RIB er TN098030A

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.

3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«.

4. Indtast RIB udbudsnummer TN098030A og tryk »søg«.

5. Udbuddet »Udbud af rammeaftale om levering af BMS« fremkommer, og vælg »OK«.

6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn »Udbud af rammeaftale om levering af BMS«i oversigten.

7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og inden for afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'en (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'en (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge »Jeger en økonomiskaktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter uploader man xml-filen, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det«: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160318-Det-elektroniske-ESPD--Saadan-virker-den?tc=7E9F447988504DAFA03407CA6B16EFB4

« Tilbage til oversigten over alle licitationer