Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2017/S 199-408882

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 193-395196)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Glostrup Forsyning A/S
Ørnebjergvej 7
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Mette Schönquist Tobiasen
E-mail: mt@glostrupforsyning.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.glostrupforsyning.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Omlægning af ledninger i forbindelse med Letbanen, OLL.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Glostrup Forsyning A/S (herefter »Bygherre«) står for at skulle gennemføre omlægninger af vand-, afløbs- og fjernvarmeledninger (herefter »Projektet«) forud for etablering af Hovedstadens Letbane.

Arbejder forbundet med Projektet udbydes i en rammeaftale, idet Bygherre forventer efterfølgende at »bestille« udførelsen af 5 separate etaper. Arbejderne skal udføres i hovedentreprise.

Anslået samlet værdi for hele rammeaftalen forventes at ligge inde for intervallet 120.000.000-140.000.00 DKK eksklusiv moms.

Bygherre har overvejet muligheden for at opdele projektet i delkontrakter, men finder, at der vil være store økonomiske, juridiske og tidsmæssige risici forbundet med en sådan opdeling.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 193-395196

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
I stedet for:

Glostrup Forsyning A/S (herefter »Bygherre«) står for at skulle gennemføre omlægninger af vand-, afløbs- og fjernvarmeledninger (herefter »Projektet«) forud for etablering af Hovedstadens Letbane.

Arbejder forbundet med Projektet udbydes i en rammeaftale, idet Bygherre forventer efterfølgende at »bestille« udførelsen af 5 separate etaper. Arbejderne skal udføres i hovedentreprise.

Anslået samlet værdi for hele rammeaftalen forventes at ligge inde for intervallet 120.000.000-140.000.00 DKK eksklusiv moms.

Bygherre har overvejet muligheden for at opdele projektet i delkontrakter, men finder, at der vil være store økonomiske, juridiske og tidsmæssige risici forbundet med en sådan opdeling.

Læses:

Glostrup Forsyning A/S (herefter »Bygherre«) står for at skulle gennemføre omlægninger af vand-, afløbs- og fjernvarmeledninger (herefter »Projektet«) forud for etablering af Hovedstadens Letbane.

Arbejder forbundet med projektet udbydes i en rammeaftale, idet Bygherre forventer efterfølgende at »bestille« udførelsen af 5 separate etaper. Arbejderne skal udføres i hovedentreprise.

Anslået samlet værdi for hele rammeaftalen forventes at ligge inde for intervallet 80 000 000-100 000 000 DKK eksklusiv moms. Denne værdi er Bygherres bedste skøn på nuværende tidspunkt. Bygherre forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde under den udbudte rammeaftale.

Bygherre afløfter med udbuddet sin egen udbudspligt, samt udbudspligten for Glostrup Varme A/S, Glostrup Spildevand A/S, samt Glostrup Vand A/S, som ultimativt skal bære en del af udgifterne til projektet. Det er alene Glostrup Forsyning A/S, som er kontraktpart på den udbudte rammeaftale.

Bygherre har overvejet muligheden for at opdele projektet i delkontrakter, men finder, at der vil være store økonomiske, juridiske og tidsmæssige risici forbundet med en sådan opdeling.

Afsnit nummer: II.2.4)
I stedet for:

(...)

I forbindelse med etableringen af letbanen, som i det store kommer til at følge Ring 3's trace, skal der i Glostrup Kommune udføres en række ledningsomlægninger for at letbanen kan etableres. Glostrup Forsyning A/S er bygherre på projektet vedrørende ledningsomlægningerne i Glostrup Kommune.

(...)

Læses:

(...)

I forbindelse med etableringen af letbanen, som i det store kommer til at følge Ring 3's tracé, skal der udføres en række ledningsomlægninger. Den udbudte rammeaftale omfatter ledningsomlægningerne i Glostrup Kommune, samt omlægning af en vandledning i Brøndby Kommune, som Bygherre ejer.

(...)

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Efter udsendelsen af udbudsbekendtgørelsen er Bygherre blevet opmærksom på, at kontraktbeskrivelsen i bekendtgørelsen ikke er fuldstændigt retvisende. Bygherre har derfor besluttet at tilføje som ovenfor beskrevet.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer