Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Tønder: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2017/S 199-410103

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 191-391456)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Tønder Kommune
Tønder
Danmark
Kontaktperson: Rico Boye Jensen
E-mail: rb@ricoboye.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tøndermarsken — totalrådgiverudbud.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tøndermarsk Initiativet er et partnerskab mellem Tønder Kommune, Realdania, Nordea-fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Initiativets visionen er at udvikle Tøndermarsken, så området bliver mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Den positive udvikling skal realiseres ved at udnytte de turismemæssige potentialer, der bygger på de naturgivne og kulturelle styrkepositioner, og samtidig adressere områdets udfordringer.

Indsatsen er derfor helhedsorienteret og omfatter en række tiltag fra byomdannelse og turismeudvikling til nye rekreative muligheder og en formidling af områdets natur- og kulturværdier.

— Initiativet arbejder i disse projektspor:

— Byomdannelse i Højer

— Højer byfond

— Ruter og stier

— Klimatilpasning ved Vidåen og Tønder Midtby

— Erhverv og turisme.

Denne totalrådgivningsopgave vedrører projektsporet: Ruter og stier.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 191-391456

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) Ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med faciliteter og anlæg til rekreative formål i naturen.

2) Ingeniør- og arkitektrådgivning vedrørende ombygning af eksisterende bygninger.

For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, anlægssum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven og rådgiverens ydelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

1) Ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med faciliteter og anlæg til rekreative formål i naturen.

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

2) Ingeniør- og arkitektrådgivning vedrørende ombygning af eksisterende bygninger.

Læses:

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) Ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med faciliteter og anlæg til rekreative formål i naturen.

2) Ingeniør- og arkitektrådgivning vedørende ombygning af eksisterende bygninger.

For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, anlægssum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven og rådgiverens ydelser. Der kan medtages referencer som er under udførelse og/eller ikke-realiserede referencer. Det skal tydeligt fremgå, at referencen er under udførelse/ikke-realiseret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

1) Ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med faciliteter og anlæg til rekreative formål i naturen

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

2) Ingeniør- og arkitektrådgivning vedrørende ombygning af eksisterende bygninger.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Bluebeam

  Bluebeam

  Din globale samarbejdspartner
 • Bott

  Bott

  Alt i bilindretning og tilbehør
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Fibertex Nonvowes

  Fibertex Nonvowes

  Geotekstilernes funktioner er filtrering, dræning, beskyttelse, forstærkning mm
 • Dansk Bygningsanalyse

  Dansk Bygningsanalyse

  Bygningsundersøgelser, analyser og rådgivning
 • JKE Design

  JKE Design

  Få inspiration til nyt køkken og bad
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Viggo Bendz

  Viggo Bendz

  Alt til grundvandssænkning
 • Andersen&Nielsen

  Andersen&Nielsen

  Måleværktøj, håndværktøj og industristøvsugere
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Brdr. Holst Sørensen

  Brdr. Holst Sørensen

  Industrimaskiner 2017
 • SabetoFLEX

  SabetoFLEX

  SabetoFlex - så er du dækket godt ind
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • NG Zink

  NG Zink

  Kvalitet, fleksibilitet, erfaring og leverancesikkerhed
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Lindab

  Lindab

  Lindab tagrender - Danmarks stærkeste tagrende. Fås i 11 flotte farver
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål