Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2017/S 211-439277

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2)Fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. Jordarbejde og montage af fjernvarmeledninger for Esbjerg Varme A/S og Varde Varmeforsyning A/S.

Sagsnr.: S2017-00549
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale bestående af en samlet hovedentreprise på jord og montage af fjernvarmeledninger i forbindelse med såvel renovering af eksisterende- eller etablering af nye fjernvarmeledninger i forsyningsområdet, og indeholder alle ydelser i forbindelse med hovedentreprisen. Tilbudsgiver er forpligtiget til at udfører den arbejdsmængde, der bliver brug for, til de tilbudte priser, uanset om arbejdsmængden bliver større eller mindre end forventet. Udbyder forbeholder sig ret til at lade enkelte opgaver eller delopgaver udføres af anden tilbudsgiver eller Udbyders egne montører, hvor dette efter Udbyders skøn er rimeligt, eksempelvis større renoveringsopgaver og byggemodninger som vil blive udbudt særskilt. Udbuddet er opdelt i delaftaler, som tildeles de 2 bedste bydende med 50 % til hver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231000
45231100
45231110
45231111
45232000
45232140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale bestående af en samlet hovedentreprise på jord og montage af fjernvarmeledninger i forbindelse med såvel renovering af eksisterende- eller etablering af nye fjernvarmeledninger i forsyningsområdet, og indeholder alle ydelser i forbindelse med hovedentreprisen. Undtaget fra hovedentreprisens er rørleverancer samt alle støbejernsdæksler, støbejernskarme med tilbehør, stålrør, præisolerede rør, bøjninger, muffesamlinger, skumvæsker, ventiler, end-caps, reduktionsmuffer, gevindstudse, hovedhaner, tætnings- og centreringsringe samt muffesvejsemaskine. Tilbudsgiver er forpligtiget til at udfører den arbejdsmængde, der bliver brug for, til de tilbudte priser, uanset om arbejdsmængden bliver større eller mindre end forventet. Udbyder forbeholder sig ret til at lade enkelte opgaver eller delopgaver udføres af anden tilbudsgiver eller Udbyders egne montører, hvor dette efter Udbyders skøn er rimeligt, eksempelvis større renoveringsopgaver og byggemodninger som vil blive udbudt særskilt. Udbuddet er opdelt i delaftaler, som tildeles de 2 bedste bydende med 50 % til hver.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 år, af en eller flere gange, på uændrede vilkår. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden, jf. aftalens afsnit 5.14 og 5.15.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale vedr. Jordarbejde og montage af fjernvarmeledninger for Esbjerg Varme A/S og Varde Varmeforsyning A/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Stürup Anlæg A/S
15070544
Måde Industrivej 17
Esbjerg Ø
6705
Danmark
Telefon: +45 76104460
E-mail: pme@arkil.dk
Fax: +45 76104401
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Arkil A/S
15070544
Søndergård Alle 4
Vojens
6500
Danmark
Telefon: +45 73225050
E-mail: arkil@arkil.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale vedr. Jordarbejde og montage af fjernvarmeledninger for Esbjerg Varme A/S og Varde Varmeforsyning A/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2017
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Bukam Entreprise ApS
38693891
Måde Industrivej 27
Esbjerg Ø
6705
Danmark
Telefon: +45 30464860
E-mail: hpb@bukam.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Isover

  Isover

  NYHED - InsulSafe - Effektiv glasuldsløsning til isolering af loft og hulmur
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Junget

  Junget

  Alt i savklinger, bor, fræsere, diamantværktøj m.m. til træindustrien
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve
 • Lindab

  Lindab

  Lindab - Din partner med ekspertise inden for byggerier med stålprofiler
 • 3 AKTIVE

  3 AKTIVE

  Værktøj og maskiner til bygge- og anlægsbranchen
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Inja Miljøteknik

  Inja Miljøteknik

  Olie/benzinudskillere - vi har løsningerne
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing