Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 213-441863

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kommune.viborg.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Viborg Banebro.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbudsmaterialet kan tilgås via Byggeweb — https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ — TN972006A

Viborg Banebro består af 2 nybyggede broer der skal forbinde området syd for banen i Viborg med byen nord for. Broerne skal hhv. spænde over jernbanen og Banegårdsalle.

Projektet består overordnet set af stiforbindelse på tværs af banen fra Viborg Bibliotek over Banegårdsallé, gennem Gymnasiet til Hærvejspladsen på niveau 2. Herfra fortsætter stiforbindelsen over Hærvejsbroen, hvorfra der er trappe og elevatoradgang til terrænniveau og til baneperronen. Mod syd afsluttes broforbindelsen på en rampe, der ender ved den nye Baneby.

Broen over banen udføres som en stålbro kontinuerligt over 3 fag, 14 m, 30 m og 30 m. Broen understøttes på kvadratiske/firkantede betonsøjler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

P — Belægningsentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45221110
45221113
45233200
44113120
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Belægningsarbejder på Bro og Rampe, der udføres som forbindelse over jernbanen i centrum af Viborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter belægningsarbejder på Hærvejspladsen, broer, ramper og terræn samt udstyr og plantekasser og beplantning. Belægninger består af betonfliser, betontrin, mindre in-situ-støbte betonarealer og terrænsti med asfaltbelægning. Dertil kommer kunststofbelægninger på den nordligste bro mod Biblioteket. Afvandingsrender og ledelinjer skal indarbejdes.

Belægningen på Hærvejsbroen og -rampen opdeles på langs, så den ene halvdel udformes som en rampe og den anden halvdel med trin og plateauer. Imellem etableres plantebede, siddemuligheder mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

R — EL-entreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45221110
45221113
45221115
45310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Installationsarbejder på Bro og Rampe, der udføres som forbindelse over jernbanen i centrum af Viborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

El-entreprisen omfatter el-forsyning og belysning på Hærvejsbroen, omfattende Hærvejsrampen, Hærvejsbroen, de tre trapper: til P-areal, perronforlængelse og Hærvejstrappen, samt Perronforlængelsen, Hærvejspladsen og Biblioteksbroen.

Der udføres stålskab indeholdende måler og tavle til Hærvejsbroen, samt bimåler til de 3 elevatorer. Fra skabet udføres gruppeledninger til elevatorene (der leveres og monteres under anden entreprise) samt belysning.

Belysningen af Hærvejsbroen består primært af håndlister med undermonteret LED-bånd, sekundært af master på rampen, pladsen og for enden af biblioteksbroen, tertiært af LED-armaturer i betonplinte på Hærvejsbroen og LED-bånd under siddetrin på Hærvejstrappen.

Belysning af perronforlængelsen udføres som på den eksisterende perron, men fuldstændig elektrisk adskilt herfra.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 156-323285
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: P
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

P — Belægningsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

R — EL-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Viborg Kommune skal hermed meddele, at prækvalifikation på Entreprise P til Viborg Banebro UDB III, er annulleret. Bygherre har gennemgået materialet og har på baggrund af det begrænsede antal ansøgninger vurderet at udbuddet ikke har medført et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt og udbuddet på entreprise P annulleres hermed.

Viborg Kommune skal hermed meddele, at prækvalifikation på Entreprise R til Viborg Banebro UDB III, er annulleret. Der er ikke modtaget nogle ansøgninger til entreprise R og Bygherre har derfor vurderet at udbuddet ikke har medført et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt og udbuddet på entreprise R annulleres hermed.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet organ med ansvar for mæglings procedurer i Danmark
Der er intet organ med ansvar for mæglings procedurer i Danmark
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Andre klager skal indgives inden 45 dage

Klage over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se i øvrigt på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm Indeklimaplade - Det naturlige valg der forbedrer dit indeklima
 • Bluebeam

  Bluebeam

  Din globale samarbejdspartner
 • Colour Ceramica

  Colour Ceramica

  Reference katalog
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Alux

  Alux

  Solafskærmning
 • 3 AKTIVE

  3 AKTIVE

  Værktøj og maskiner til bygge- og anlægsbranchen
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Troldtekt

  Troldtekt

  God akustik - helt naturligt
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning