Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Konsulenttjenesteydelser

2017/S 213-443066

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Aalborg
9100
Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
Telefon: +45 51838024
E-mail: ap@nplaw.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aau.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. konsulenter til HR-ydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312320
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor konsulenter til HR-ydelser, opdelt i 10 kategorier:

1. Leder og ledelsesudvikling

2. Organisationsudvikling

3. Personlig udvikling

4. Projekt- og proceskompetencer

5A. Rekruttering, Executive rekruttering

5B. Rekruttering, Almindelig rekruttering

6A. Psykisk arbejdsmiljø, psykologisk rådgivning

6B. Psykisk arbejdsmiljø, generelt psykisk arbejdsmiljø

6C. Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøcertificeret bistand

7. Medarbejderudvikling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 131 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1. Leder og ledelsesudvikling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80570000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for leder- og ledelsesudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afvikling af personlige udviklingsforløb

— Tilrettelæggelse og afvikling af teamudviklingsforløb

— Samtaler og rådgivning

— Talentudvikling — Kurser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2. Organisationsudvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80570000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for organisationsudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Organisationsanalyser

— Organisationsændringer

— Optimering

— Strategiarbejde

— Procesfacilitering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

3. Personlig udvikling

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80570000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for personlig udvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse af aktiviteter/forløb/samtaler mv. på individniveau

— Tilrettelæggelse af aktiviteter/forløb/samtaler mv. på gruppeniveau

— Fx Konflikthåndtering, stresshåndtering, kommunikation, kulturforståelse osv.

— Kurser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

4. Projekt- og proceskompetencer

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71248000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for projekt- og proceskompetencer, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afvikling af (videre-)uddannelse til projejktledelse, blandt andet: PRINCE2, ITIL, IPMA, PMI, SCRUM m.fl, bl.a. til følgende funktioner: Projektdeltager, projektleder, styregruppemedlem, program- og porteføljestyring, procesfacilitering,

— Supervision af ovenstående.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

5A. Rekruttering, Executive rekruttering

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for executive rekruttering, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Rekruttering til AAUs øverste ledelse

— Stillingsanalyser

— Search & Selection

— Test, profiler, analyser mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-90
Pris - Vægtning: 10-40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

5B. Rekruttering, Almindelig rekruttering

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for almindelig rekruttering, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Stillingsanalyser

— Search & Selection

— Test, profiler, analyser mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

6A. Psykisk arbejdsmiljø, psykologisk rådgivning

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for psykologisk rådgivning, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Psykologisk rådgivning og konsultation af medarbejdere i individuelle forløb vedr. arbejdsrelaterede problemstillinger.

— Telefonisk og tilstedeværende psykologisk bistand ved akutte traumatiske hændelser.

— Rådgivning og vejledning til ledelsen og debriefing af involverede mv. samt opfølgnin.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

6B. Psykisk arbejdsmiljø, generelt psykisk arbejdsmiljø

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for generelt psykisk arbejdsmiljø, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Psykologisk rådgivning og konsultation af medarbejdere i individuelle forløb vedr. arbejdsrelaterede problemstillinger.

— Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og redegørelser.

— Diverse undersøgelser, oplæg, udredninger, analyser, persontest mv. vedr. trivsel på individ og gruppeniveau

— Rådgivning ifm. konflikthåndtering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

6C. Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøcertificeret bistand

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for arbejdsmiljøcertificeret bistand, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser og redegørelser som følge af eksempelvis undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet

— Arbejdsmiljøcertificeret rådgivning og støtte

— Diverse undersøgelser, oplæg, udredninger, analyser, persontest mv. vedr. trivsel på individ og gruppeniveau

— Rådgivning ifm. konflikthåndtering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

7. Medarbejderudvikling

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for medarbejderudvikling, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Tilrettelæggelse og afholdelse af faglige kurser og undervisningstilbud rettet mod alle typer af funktioner, opgaver, stillinger osv.

— Kurser

— Undervisning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3) »Yderligere oplysninger«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

1. Leder og ledelsesudvikling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

2. Organisationsudvikling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 13
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

3. Personlig udvikling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

4. Projekt- og proceskompetencer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Factor3 A/S
Klampenborg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

5A. Rekruttering, Executive rekruttering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Ramsdal A/S
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

5B. Rekruttering, Almindelig rekruttering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Ramsdal A/S
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

6A. Psykisk arbejdsmiljø, psykologisk rådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

6B. Psykisk arbejdsmiljø, generelt psykisk arbejdsmiljø

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

6C. Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøcertificeret bistand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ArbejdsmiljøCentret
Randers SV
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

7. Medarbejderudvikling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Harbo House ApS
Nibe Gelstrup
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Der er kun udbudt 10 delkontrakter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende virksomheder er optaget i følgende kategorier:

Arbejdsmiljøcentret A/S (CVR: 89747112) — Kategori: 1, 2, 3, 6A, 6B, 6C

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) — Kategori: 2

Factor3 (CVR: 29169837) — Kategori: 1, 2, 3, 4

Harbo Hus (CVR: 28856288) — Kategori: 1, 2, 3, 6B, 7

Incita (CVR: 66946819) — Kategori: 3, 6A, 6B, 7

Nobiles (CVR: 38475940) — Kategori: 1, 2, 3, 6A, 6B, 7

Peak Consulting Group (CVR: 21177407) — Kategori: 4

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab (CVR: 33771231) — Kategori: 1, 2, 3, 6A, 6B, 7

Summit Consulting (CVR: 25671678) — Kategori: 1, 2

Valcon (CVR: 25254090) — Kategori: 1, 2, 4, 7

Mercuri Urval (CVR: 51512413) — Kategori: 1, 2, 3, 5A, 5B.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer