Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerTag Content[FMTVAL]
72 472 00072472000

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 214-445703

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Nyropsgade 1, 5. sal
Kontaktpunkt(er): Københavns Kommune, Byggeri København
Att: Birgitte Skak-Iversen
1602 København V
Danmark
Mailadresse: zr1d@okf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.kk.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Helhedsrenovering af Randersgade Skole og Den Classenske Legatskole.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Helhedsrenovering af Randersgade Skole og Den Classenske Legatskole.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 72 472 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 50
2. Proces. Vægtning 25
3. Organisation og bemanding. Vægtning 25
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 095-187534 af 18.5.2017

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.11.2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer