Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2017/S 223-463110

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hofor A/S
Ørestads Boulevard 35
København
2300
Danmark
Telefon: +45 27953810
E-mail: mbrd@hofor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: produktion/levering af gas, vand, varme og elektricitet samt afledning af spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale omfattende mindre kloakarbejder og nye kloakstik.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter arbejde i forbindelse med:

— Hævning/regulering af dæksler

— Nye kloakbrønde

— Reparation af banketter

— Reparation af kloakledninger i forbindelse med krydsning af andre ledningsejeres arbejder

— Omlægning i forbindelse med andre ledningsejeres arbejder, vejomlægninger, salg/nedlæggelse af vejareal mv.

— Nye stikledninger

— Mindre hovedledninger

— Mindre ombygninger af bygværker

— Indbygning af kontraklapper og højvandslukkere

— Mindre belægningsarbejder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 92 600 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale på omlægninger og nye anlæg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440
45231300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

— Albertslund

— Brøndby

— Dragør

— Herlev

— Hvidovre

— København

— Rødovre

— Vallensbæk.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende aftale vil komme i anvendelse i forbindelse med tilføjelser til eller ændringer af det eksisterende afløbssystem i Hofors opland. Opgavernes størrelse vil variere fra et par dages arbejde til opgaver af flere ugers varighed. Det kan eksempelvis være ledningsomlægninger som følge af gæsteprincip, mindre skybrudsopgaver,etablering af nye forsyningsledninger af over kortere strækninger i forbindelse med udstykninger osv.

Arbejdet vil primært omfatte ledningsarbejder inkl. brønde, men også arbejder i forbindelse med eksisterende og nye bygværker kan forekomme. Arbejder med el og SRO er ikke omfattet af nærværende aftale.

Der vil således være behov for kompetencer indenfor både rørlægning samt betonarbejde.

Der kan være myndighedsarbejde forbundet med opgaverne. Det forventes at entreprenøren hjælper medfornødne oplysninger, input og evt. tilpasninger i den forbindelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Krav om lærlinge/praktikanter på en opgave skal effektueres, hvis opgaver er af en varighed på mindst 6 mdr. og en værdi på over 4 000 000 DKK (arbejdsløn) svarende til 1 årsværk.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale på Driftsopgaver og Gravearbejde forud for NO DIG

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440
45231300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

— Albertslund

— Brøndby

— Dragør

— Herlev

— Hvidovre

— København

— Rødovre

— Vallensbæk.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Driftsopgaver

Ved driftsopgaver forstås både planlagte og akutte reparationer på eksisterende anlæg. Det kan både være på ledninger og bygværker. Det kan eksempelvis være en ledning, der sprænger læk, hvor der skal graves ned og ledningen skal tætnes. Der vil være tale om både opgravning, rørarbejde, mindre betonarbejde, tildækning og reetablering. Arbejdet kan foregå udenfor almindelig arbejdstid og arbejdet vil som regel skulle foretages akut.

Der kan også være tale om planlagte reparationer, hvor der foretages små ændringer på eksisterende afløbssystem.

Arbejdet har sin naturlige placering i Hofors driftsafdeling.

No Dig

Hofor kører i samarbejde med ejerkommunerne hvert år TV inspektion på 80-90 km hovedledning og op til 6 000 stik. De steder, hvor der er beskadigelser på ledningerne bliver disse repareret med en foring.

I visse situationer vil der være behov for opgravning og reparation på traditionel vis — enten forud for efterfølgende No Dig renovering eller i stedet for.

Det vil eksempelvis være ved:

— Større rørbrud

— Defekte samlinger

— Ikke korrekt udført stikarbejde

— Lunker.

Dybden på gravearbejdet vil være varierende, men det er ikke utænkeligt med opgravninger på 4-6 m, hvorfor arbejde med gravekasse ofte vil forekomme. Der vil som regel være tale om punktopgravninger.

Arbejdet har sin naturlige placering i Hofors No Dig Team, som er en del af Hofors Projektafdeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Derudover er der i udbuddet frivillig option på Københavns kommune på NO dig opgaver.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Krav om lærlinge/praktikanter på en opgave skal effektueres, hvis opgaver er af en varighed på mindst 6 mdr. og en værdi på over 4 000 000 DKK (arbejdsløn) svarende til 1 årsværk.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale på nye kloakstik

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440
45231300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

— Albertslund

— Brøndby

— Dragør

— Herlev

— Hvidovre

— København

— Rødovre

— Vallensbæk.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende aftale finder anvendelse i forbindelse med tilslutningsarbejde til Hofors afløbssystemer

Tilslutninger vil være både vejvandsstik, regnvandsstik, spildevandsstik og stik til fælleskloak. Stikkene vil være af varierende dimension, længde og materialer.

Det kan være nødvendigt at lave svejsede tilslutninger til PE ledninger, samlinger med muffer samt omstøbte samlinger.

Arbejdet vil foregå i varierende geotekniske forhold og med varierende trafikale udfordringer.

Arbejdet kan foregå på byggepladser, som er drevet af tredje part. Her er det entreprenørens opgave at koordinere arbejdet i samarbejde med byggepladsens arbejdsledelse. Det forventes, at entreprenøren aktivt søger et samarbejde med den pågældende byggeplads.

Der kan være tale om mindre sløjfninger af eksisterende stik, enten ved betonfyldning eller ved opgravning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Krav om lærlinge/praktikanter på en opgave skal effektueres, hvis opgaver er af en varighed på mindst 6 mdr. og en værdi på over 4 000 000 DKK (arbejdsløn) svarende til 1 årsværk.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale på omlægninger og nye anlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
M.J. Eriksson
71432017
Brøndby Strand
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 100 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale på Driftsopgaver og Gravearbejde forud for NO DIG

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NCC Danmark A/S
69894011
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 200 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale på nye kloakstik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Munck Forsyningsledninger A/S
10977134
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 29 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Findes ej
Findes ej
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer