Aktuelle nyheder om byggebranchen

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Profylaktisk UV-behandling.: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: VandCenter Syd
Publikationsdato: 21/10/2017 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2017/S 203-419290

» Rammeaftale — Teknisk rådgivning og bistand vedr. anlægsopgaver til trafik og udearealer.: Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Region Hovedstaden
Publikationsdato: 21/10/2017 | Frist: 07/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 203-419134

» Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: CTR I/S
Publikationsdato: 21/10/2017 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2017/S 203-418337

» Fagentreprise — præfabrikerede betonelementer.: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Den Selvejende Institution Odense Friplejehjem ved H. Skjøde Knudsen A/S
Publikationsdato: 21/10/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 203-417649

» DN-Group A/S. Gimbelgrunden. VVS-entreprise, El-entreprise, Ventilationsentreprise og Elevatorentreprise vedr. byggeri af 144 boliger i Kolding. Prækvalifikation.: Danmark-Kolding
Udstedende Myndighed: DN Group A/S
Publikationsdato: 21/10/2017 | Frist: 20/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 203-417566

» Håndtering og genvinding af kabler.: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet.dk
Publikationsdato: 20/10/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 202-416875

» Løbende Vejdrift (LVD).: Danmark-Hedehusene
Udstedende Myndighed: Vejdirektoratet
Publikationsdato: 20/10/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 202-416464

» Syddansk Erhvervsskole — Ny bygning for IT & EL.: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Syddansk Erhvervsskole
Publikationsdato: 20/10/2017 | Frist: 14/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 202-415173

» Udbud af renovering i totalentreprise og byggeretter — Pilotprojekt A17.: Danmark-Aarhus
Udstedende Myndighed: Brabrand Boligforenig
Publikationsdato: 20/10/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 202-415072

» Udbud med forhandling, renovering i totalentreprise samt option på byggeretter.: Danmark-Aarhus
Udstedende Myndighed: Brabrand Boligforenig
Publikationsdato: 20/10/2017 | Frist: 09/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 202-414983

» Baltic Pipe project, Concept study for a new Compressor Station at Zealand.: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet.dk
Publikationsdato: 19/10/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 201-414441

» Indkøb af indberetningsberettigede energibesparelser.: Danmark-Nyborg
Udstedende Myndighed: NFS Varme A/S
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 17/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 201-414432

» Udbud af rammeaftale vedrørende kundeanalyser.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Sund og Bælt Holding A/S
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 17/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 201-413729

» Dynamisk Indkøbssystem — Udbud af håndværkerydelser — 2017.: Danmark-Glostrup
Udstedende Myndighed: Vestforbrænding
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 31/12/2022 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 201-413713

» Regarding provision of Technical Assistance services to the Danish Energy Agency Energy Country Programs and Projects.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Danish Energy Agency
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 14/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 201-413642

» Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Landskab og terræn, Nordfløjen.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Rigshospitalet
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 15/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 201-412893

» Afd. 7 Højstruphave v. Civica.: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Civica
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 23/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 201-412892

» Renovering og etablering af avanceret styringsautomatik (CTS) i større ejendomme (Energipakken).: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Publikationsdato: 19/10/2017 | Frist: 24/11/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 201-412890

» Tøndermarsken — totalrådgiverudbud.: Danmark-Tønder
Udstedende Myndighed: Tønder Kommune
Publikationsdato: 17/10/2017 | Frist: 03/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 199-410103

» Udbud af prøvetagning og analyser af drikkevand.: Danmark-Viby J
Udstedende Myndighed: Shared A/S
Publikationsdato: 17/10/2017 | Frist: 16/11/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 199-409716