Aktuelle nyheder om byggebranchen

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Fyringsaggregater: Danmark-Kolding
Udstedende Myndighed: DFP a.m.b.a
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 31/07/2017 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2017/S 118-238550

» Øresund 132 kV grave- og kabelarbejde.: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet.dk
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-237819

» Cityringen — Kontrakt T7 — Hovedentreprise — Transfertunnel Kh — Københavns Hovedbanegård.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Metroselskabet I/S
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 14/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-237805

» Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger (ledende landinspektør).: Danmark-Højbjerg
Udstedende Myndighed: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 11/09/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237728

» Begrænset EU-udbud af bygherrerådgivning til BoligKorsør på renoveringsarbejder, afdeling 21.: Danmark-Korsør
Udstedende Myndighed: BoligKorsør, afd. 21
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237444

» Endeligt tilbud på drift, vedligehold og løbende udskiftning af vejbelysning.: Danmark-Esbjerg
Udstedende Myndighed: Esbjerg Kommune
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237335

» Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand.: Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Hillerød Kommune
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 07/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237307

» Rådgivning til grundbeløbsværker.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Energistyrelsen
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 07/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237109

» Rammeaftale 50.25 Storkøkkenudstyr.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 06/07/2017 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2017/S 118-236912

» Det Gode Samarbejde: Rammeaftaler vedrørende spildevand, varme og vand.: Danmark-Kalundborg
Udstedende Myndighed: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-236230

» Rammeaftale om totalentreprise.: Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Hillerød Kommune
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 07/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-236224

» Rammeaftale omfattende mindre kloakarbejder og nye kloakstik.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Hofor A/S
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 03/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-236144

» Udbygning af E45 Skanderborg S — Aarhus S. Totalentreprise 6080.001 Etablering af ekstra spor.: Danmark-Skanderborg
Udstedende Myndighed: Vejdirektoratet
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 21/09/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-236128

» Fyringsaggregater: Danmark-Kolding
Udstedende Myndighed: DFP a.m.b.a
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 31/07/2017 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2017/S 118-238550

» Øresund 132 kV grave- og kabelarbejde.: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet.dk
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-237819

» Cityringen — Kontrakt T7 — Hovedentreprise — Transfertunnel Kh — Københavns Hovedbanegård.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Metroselskabet I/S
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 14/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 118-237805

» Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger (ledende landinspektør).: Danmark-Højbjerg
Udstedende Myndighed: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 11/09/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237728

» Begrænset EU-udbud af bygherrerådgivning til BoligKorsør på renoveringsarbejder, afdeling 21.: Danmark-Korsør
Udstedende Myndighed: BoligKorsør, afd. 21
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237444

» Endeligt tilbud på drift, vedligehold og løbende udskiftning af vejbelysning.: Danmark-Esbjerg
Udstedende Myndighed: Esbjerg Kommune
Publikationsdato: 22/06/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237335

» Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand.: Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Hillerød Kommune
Publikationsdato: 22/06/2017 | Frist: 07/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 118-237307