Aktuelle nyheder om byggebranchen

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Ingeniørrådgivning for maskinel og el-teknik.: Danmark-Helsingør
Udstedende Myndighed: Helsingør Kraftvarmeværk A/S (HØK)
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 154-320528

» SPARK — Projektkonkurrence om sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning på MarselisborgCentret i Aarhus.: Danmark-Viborg
Udstedende Myndighed: Region Midtjylland
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 154-319940

» Genudbud af vejbelysning.: Danmark-Allerød
Udstedende Myndighed: Allerød Kommune
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 154-319928

» Rammeaftale om helhedsgenopretning af veje.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Publikationsdato: 12/08/2017 | Frist: 01/09/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 154-318789

» Sommerhuskloakering af Sejerøbugten.: Danmark-Grevinge
Udstedende Myndighed: Odsherred Spildevand A/S
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 154-318662

» Havnegade, Esbjerg.: Danmark-Herning
Udstedende Myndighed: KPC Herning A/S
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 154-318658

» Varde Midtby.: Danmark-Varde
Udstedende Myndighed: Varde Kommune
Publikationsdato: 12/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 154-318655

» Bygge-anlægsarbejde: vandrensningsanlæg: Danmark-Glostrup
Udstedende Myndighed: Glostrup Hospital
Publikationsdato: 11/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 153-317982

» Hofor A/S — Udbud vedrørende bygningsentreprise for en ny tilbygning til TPW-bygning.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Hofor A/S — Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
Publikationsdato: 11/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 153-317823

» Nybyggeri til DTU Kemiteknik, Lyngby Campus.: Danmark-Kongens Lyngby
Udstedende Myndighed: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Publikationsdato: 11/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 153-316572

» Opførelse af varmepumpestation: Danmark-Horsens
Udstedende Myndighed: Fjernvarme Horsens A/S
Publikationsdato: 05/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 149-309550

» Almene ungdomsboliger i København, Lersø Parkalle.: Danmark-Valby
Udstedende Myndighed: Lejerbo
Publikationsdato: 29/07/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 144-296487

» Drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning.: Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Hillerød Kommune
Publikationsdato: 25/07/2017 | Frist: 23/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 140-287930

» Cityringen — Kontrakt S8— Etablering af stationspladserne Rådhuspladsen (RHP) og Gammel Strand (GLS).: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Metroselskabet I/S
Publikationsdato: 21/07/2017 | Frist: 29/08/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 138-283920

» 6 Parallelle rammeaftaler om totalrådgivning. Renovering af fugtskader som følge af anvendte MgO-vindspærreplader i byggerier omfattet af Byggeskadefonden.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Byggeskadefonden
Publikationsdato: 21/07/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 138-283666

» Udførelse af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (10a+12).: Danmark-Nykøbing Falster
Udstedende Myndighed: Miljøstyrelsen, Storstrøm
Publikationsdato: 21/07/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 138-283626

» Parallelle rammeaftaler om totalrådgivning — større og mindre renoveringsopgaver for Boligforeningen AAB.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Boligforeningen AAB
Publikationsdato: 21/07/2017 | Frist: 18/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 138-283438

» Boliger på Slagterigrunden — udbud af totalrådgivning.: Danmark-Roskilde
Udstedende Myndighed: Boligselskabet Sjælland
Publikationsdato: 21/07/2017 | Frist: 18/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 138-283426

» Boligforeningen AAB, afd. 105: Torveporten — opførelse af almene boliger.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Boligforeningen AAB, afd. 105
Publikationsdato: 21/07/2017 | Frist: 01/09/2017 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2017/S 138-282503

» Råstofboringer i de indre danske farvande og ved Bornholm, 2017.: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Miljøstyrelsen
Publikationsdato: 19/07/2017 | Frist: 21/08/2017 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2017/S 136-279048