Aktuelle nyheder

BygTek Personalehjælp

Vær klar til besøg fra
Arbejdstilsynet med en lovpligtig
APV, arbejdspladsvurdering

Du kan risikere et påbud fra Arbejdstilsynet og få opsagt dine forsikringer, hvis du mangler den lovpligtige APV, arbejdspladsvurdering.

Vi laver din lovpligtige APV for kun 2.500 kroner
(Prisen gælder virksomheder med op til 20 ansatte)

Ring til Camilla på 46 93 66 13 eller
send en mail på camilla@odsgard.dk
Kontakt Camilla og få hjælp til jeres APV, arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal have en arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med minimum en ansat er forpligtet til at udarbejde en APV, arbejdspladsvurdering i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at få udarbejdet en APV og medarbejderne skal inddrages i processen.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav. Derfor kan Arbejdstilsynet møde op på arbejdspladsen både anmeldt og uanmeldt for at tjekke om tingene er i orden.

Jeres lovpligtige APV, arbejdsplads-vurdering er virksomhedens eget arbejdsredskab og skal ikke sendes til Arbejdstilsynet.

Flere forsikringsselskaber opsiger deres aftaler med virksomheder, der ikke har styr på deres APV.

Husk at jeres arbejdspladsvurdering skal revideres

Jeres APV skal revideres mindst hvert tredje år, hvilket vi også gerne hjælper med.

Hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, og disse ændringer har betydning for arbejdsmiljøet, så skal jeres arbejdspladsvurdering revideres inden de tre år. Hvis virksomheden flytter adresse eller der sker en væsentlig udskiftning af medarbejderstaben, skal arbejdspladsvurderingen ligeledes revideres.

En APV er en fordel for jeres virksomhed

Ud over, at det er et krav at udarbejde en arbejdspladsvurdering er der også mange fordele for virksomheden ved at have et godt arbejdsmiljø:

  • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Der kan være store forskelle på arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher og fra virksomhed til virksomhed.

Derfor er det vores erfaring, at hele processen med at udarbejde en arbejdspladsvurdering sker hurtigst og bedst, hvis man kontakter en erfaren rådgiver.

Vi tilbyder også at lave jeres personalehåndbog

BygTek personale HJÆLP

BygTek udbyder denne service i samarbejde med Personalepolitikken